Välkommen

Idealistas är civilsamhällets förlag.
Vi ger ut böcker på eget initiativ och på uppdrag av föreningar och organisationer.
Vår utgivning passar både förtroendevalda och tjänstemän, lokalt och nationellt, och
utgår från civilsamhällets särskilda förutsättningar och utmaningar.
Välkommen att höra av dig med din bokidé.