Kurage pausar fysisk utgivning på obestämd tid

Tidskriften Kurage grundades 2011 och har sedan dess utkommit med 49 tryckta temanummer. Målet har hela tiden varit att sprida kunskap och stimulera debatt. Ett stort antal seminarier har också arrangerats kring numren. Texterna har diskuterats på styrelsemöten och i studiecirklar. Frågor som rör föreningslivet och civilsamhället har fått en större plats i Sverige. 

Dock har de senaste åren har varit tuffa för Kurage. Kostnaderna kopplade till utgivning har ökat kraftigt samtidigt som annonsintäkterna minskat. En trend som drabbat många kultur- och idétidskrifter. 2022 gick verksamheten med nöd och näppe runt. Det här året har Idealistas förlag, som formellt utger Kurage i samarbete med ett antal organisationer, drivit tidskriften med underskott. Inför 2024 tvingas styrelsen för Idealistas förlag konstatera att det inte går längre. Vi har därför beslutat att pausa den fysiska utgivningen av Kurage på obestämd tid. Framtiden för verksamheten är oviss.

– Kurage har funnits i snart 13 år. Det blir ytterligare ett fysiskt nummer som utkommer i januari. Det blir det femtionde. Vi hade nog aldrig trott att det skulle gå så länge. Jag är otroligt stolt och tacksam över alla som engagerat sig för tidskriften. Det mesta av arbetet har skett helt ideellt, säger Erik Wagner, förlagschef på Idealistas.

Utöver intäkter från hundratals enskilda prenumeranter och annonsförsäljning har ett antal ideella organisationer stöttat tidskriften genom att teckna prenumerationer åt sina förtroendevalda och anställda. Något som utgjort en viktig grundplåt i finansieringen. Organisationerna har också varit medarrangörer till seminarier.

– Utan dem hade det aldrig gått så här länge. Flera av organisationerna har stöttat Kurage från början. Detta samtidigt som de alltid accepterat att redaktionen ska ha helt fria tyglar. Tidskriften har utmanat och provocerat, säger Erik Wagner.

Kurages samarbetspartners det senaste året har varit Arbetsgivaralliansen, Folkbildningsrådet, Giva Sverige, Ideell Arena och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Flertalet har också velat fortsätta samarbetet, men tidskriftens ökade kostnader hade krävt att fler kommit till.

– Vi är otroligt tacksamma över alla organisationer som engagerat sig kring Kurage genom åren. Men vi märker att många ser över sina kostnader nu. En hel del drabbats av lägre statsanslag samtidigt som kostnaderna ökar kopplat till inflationen. Kurage behöver en paus för att se om det går att bygga en annan finansieringsmodell. Bland alternativen finns en strikt digital tidskrift, eller att verksamheten överlåts till en annan aktör, avslutar Erik Wagner.

 

Kontakt: 

Erik Wagner, förlagschef Idealistas
0733-568636, erik.wagner@idealistas.se.

Dela på Facebook Twittra