Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället

»Boken för dig som är chef, vill bli chef eller önskar förstå chefen och chefsrollen i civilsamhället bättre.«

Hur kommer det sig att chefers formella uppdrag bara är en del av det reella uppdraget? Vem ska chefen vara lojal med – i realiteten? Och varför ägnar sig chefer ibland åt civil chefsolydnad? Dessa och andra utmanande frågor för ledare och organisationer i civilsamhället vill boken Är chefen människa? belysa och besvara.

För att navigera rätt och lyckas med sitt ofta komplexa uppdrag behöver chefen kunskap, rätt förutsättningar och strategier. Utifrån aktuell forskning och 40-talet intervjuer med chefer i civilsamhället utvecklar Johan Welander nya insikter, modeller och verktyg – en ovärderlig hjälp för dig som vill bli en bättre chef eller förstå chefsrollen bättre.