Att leda komplexa uppdrag

Omslag Att leda komplexa uppdrag av Susanna Alexius

Styrideal sköljer in över verksamheter som vågor. Kontroll följs av Tillit. Renodling följs av Samverkan. Regler följs av Värdegrund. Det är förståeligt att många upplever att de fått en överdos av styrning. I verksamhetens inre frodas vanligen flera olika ideal sida vid sida.

I komplexa uppdrag tycks dessutom allt lika angeläget och många förbättringsförslag trängs om uppmärksamheten. Det blir både svårt att prioritera och ”bli klar” med något. Så hur ska du då göra?

En viktig utgångspunkt i Susanna Alexius forskning och föreläsningar är att ledare bör hedra sitt komplexa uppdrag: Allt går inte ihop och allt kan inte genomsyra allt. Så är det bara och det måste vi acceptera och förhålla oss till. Den här boken hjälper dig att sortera bland styrideal, undvika fallgropar och ger sänkta axlar i en stundtals pressad vardag.