Julklappstips till engagerade!

barn firar jul

Funderar du på en julklapp till din styrelse? Eller dina kollegor eller din ideellt aktiva morbror som du sällan ser? Här är en lista på vad vi kan erbjuda!

Till hen som vill göra skillnad på riktigt. I boken Ram och kram botaniserar Anna Iwarsson i ledarskapets betydelse för organisationskulturen. Och som vi alla älskar att säga: kultur äter strategi till frukost! Står ni inför en större utmaning, köp in denna bok och börja ett samtal om hur er kultur kan ändras för att uppnå era mål.

Till folkrörelseledaren. I boken Ändamålsparagrafen beskriver Cecilia Elmqvist med hjälp av ledare från en rad olika organisationer hur ledarskap i en folkrörelse kan vara. Det gäller inte bara att leda utifrån sina egna värderingar, utan utifrån organisationens egna värderingar. Bra tips till alla med ett ledaruppdrag!

Till alla med ett styrelseuppdrag. Vi är ganska många som sitter i en styrelse för en ideell förening men alla har inte koll på juridiken som omger föreningen och förtroendeuppdraget. Skönt då att Karin Källström har skrivit Juridikboken som på ett tydligt sätt närmar sig dessa viktiga frågor.

Till alla som vill leva och leda som de lär. Frida Ohlsson Sandahl har skrivit lite av en bibel för rättighetsarbete i ideella (och även andra) organisationer. Inkludera fokuserar på inkludering utifrån jämställdhet, könsidentitet och sexualitet och utgår från normer och hur de välkomnar eller utesluter människor från verksamheten. En given bok för alla som vill bli bättre, eller borde bli bättre, på ett inkluderande arbetsätt.

Den kunskapstörstande förtroendevalda. I antologin Förtroendevald har åtta forskare skrivit om den senaste forskningen rörande ideella förtroendevalda. Ett bra sätt att få perspektiv på hur ni i styrelsen arbetar och kanske kan boken ge nya inspel till våra valberedningar runt om i föreningssverige också?

Till dem som vill skära ner sina resekostnader. Reser ni för mycket? Eller har ni möten för ofta som alla inte kan vara med på? Då har vi Distansmöten, där Terese Raymond och Ulrika Eklund, inspirerar och ger nya  idéer om hur ni kan ha bättre och mer kreativa distansmöten. Boken finns även på engelska och som e-bok.

Till chefen eller förbundsstyrelsen. I boken Samarbetskontraktet presenterar Hanna Broberg teorier och modeller om hur samarbetet mellan kansli och styrelse kan bli bättre. Detta är frågor som fler än ordförande och generalsekreterare borde fundera över, även om boken är ett måste för personer med dessa uppdrag.

Till hen som vill bli en bättre chef. I boken Idéburen chef visar Johan Welander på hur man kan strukturera upp sitt HR-arbete, framförallt om man jobbar i en idéburen organisation men boken har inspirerat även andra verksamheter. Detta är en bok som många chefer återkommer till.

Till opinionsbildaren och lobbyisten. Hur använder sig ideella organisationer av forskning? Den frågan ställer sig Ola Segnestam Larsson i boken Forskning i ideologins tjänst som utgår från tre olika forskningscase. En oerhört matnyttig bok för alla som någon gång sagt ”Enligt forskare…”

Till den digitala aktivisten. Den nutida och den framtida. Det är många som har köpt och läst och inspirerats av Brit Stakstons bok Gilla!. Här får du en första djuptgående lektion i ett digitalt samhällsengagemang. En given bok för alla föreningar och verksamheter som känner att det är hög tid att ta steget ut i den digitala samtiden. Boken finns även som e-bok.

Till ideologen och omvärldsbevakaren. Känner du någon som hela tiden höjer blicken och undrar hur andra organisationer gör och tänker? Någon som är djupt förankrad i er ideologi och era värderingar, men som inte vill att ni sluter er? Som tror att det finns ett värde att ta del av hur andra organisationer arbetar? Köp en prenumeration av idétidskriften Kurage till denna person, eller hela styrelsen eller arbetsgruppen. Ni får fyra nummer per år som garanterat leder till många goda och utvecklande samtal.

Alla bocker

Dela på Facebook Twittra