Idéburen chef - HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer

Det här är den första fackboken som beskriver och utvecklar användbara modeller för personalarbete i ideella organisationer. Miljoner förtroendevalda och omkring 150 000 anställda i ideella organisationer i Sverige förtjänar kvalificerade verktyg. När HR-arbetet utvecklas är vinnarna flera: verksamheten, medlemmarna, förtroendevalda och de anställda. Några frågor som boken ger svar på är: Hur skapas bra förutsättningar för arbete med personalfrågor i ideella organisationer? Vad kännetecknar framgångsrikt personalarbete? Vilka är de framtida HR-utmaningarna?

Boken består av tre huvuddelar: HR och ideell sektor, HR-processer och HR-arbetets utförande samt ledning, styrning och organisering av HR-arbete. Dessutom presenteras möjliga framtidsscenarier och en idealmodell för HR-arbete i ideella organisationer utvecklas. Boken är ett naturligt stöd och konkret verktyg för ideella organisationer som vill utveckla personalarbetet och öka kännedomen om hur de ska attrahera, behålla och utveckla samt – i vissa fall – avveckla medarbetare.