Lena Svenaeus

Lena Svenaeus är fil.doktor, jurist och ämbetsman. 1983-1992 var hon jurist på SHSTF, där hon bland annat var offentlig försvarare vid det så kallade dialysmålet.Lena Svenaeus är knuten som forskare till den rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet och disputerade 2017 på en avhandling om rättsläget kring obefogade löneskillnader.