Lena Svenaeus

Lena Svenaeus är jurist och fil.doktor i rättssociologi. Som jurist på SHSTF var hon bland annat var offentlig försvarare vid det så kallade dialysmålet. Som JämO 1994-2000 drev hon mål i Arbetsdomstolen om lönediskriminering av barnmorskor och sjuksköterskor. Hon disputerade 2017 på en avhandling om rättsläget kring lika lön för lika och likvärdigt arbete vid rättssociologiska institutionen, Lunds universitet.