Vad är aktiva åtgärder?

Boken vänder sig till fackligt förtroendevalda, ombudsmän och andra som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden. Också de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande diskrimineringsarbetet har glädje av boken. Den första januari 2017 infördes nya regler i diskrimineringslagen – aktiva åtgärder – med väsentligt högre krav på det förebyggande arbetet jämfört med tidigare.

Handboken beskriver det rättsliga regelverket översiktligt och ger tips och råd om hur arbetet med aktiva åtgärder kan organiseras och vilka rutiner som måste finnas på plats för att samverkan ska fungera på arbetsplatsen.

Boken är framtagen på initiativ av OFR och skriven av Lena Sveneus.

OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar fjorton förbund inom offentlig sektor. OFRs medlemsförbund: Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Polisförbundet, Ledarna, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna och Fackförbundet Scen & Film.