Vad är diskriminering?

Boken vänder sig till fackligt förtroendevalda, ombudsmän och andra som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden. Också de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande diskrimineringsarbetet har glädje av boken.

I handboken finns grundläggande information om diskrimineringslagen och fördjupande texter om bevisning, frister och påföljder, rekrytering, lön, arbetsledning/uppsägning och trakasserier. Boken innehåller ett antal beskrivningar av relevanta mål från Arbetsdomstolen, EU-domstolen och Europadomstolen. Varje kapitel avslutas med tips och råd för facket.

Boken är framtagen på initiativ av OFR och skriven av Lena Svenaeus.

OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar fjorton förbund inom offentlig sektor. OFRs medlemsförbund: Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Polisförbundet, Ledarna, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna och Fackförbundet Scen & Film.