Johan Welander

Johan Welander är personalvetare och en av Sveriges främsta experter på HR-arbete och medarbetarutveckling i civilsamhällets organisationer. Han har en bakgrund som chef, HR-ansvarig och förtroendevald i ideell sektor, är författare till boken Idéburen chef och Är chefen människa? och arbetar löpande med chefers utveckling via sitt konsultföretag Thinkandact.