Ordning och bereda – handbok för en kompetensbaserad valberedning

Anna Bergkvist och Josefine Qvarfordt har skrivit boken Ordning och bereda som är en handbok för valberedningar som vill arbeta kompetensbaserat. Boken presenterar två modeller, processmodellen och kompetensmodellen, för er att följa över ert verksamhetsår – från att ni definierar ert uppdrag till dess ni överlämnar arbetet till era efterträdare. Här besvaras frågor om förankringsarbete, antidiskriminering, planering, etik, hävd och tradition, arvoderingsunderlag, relationer till andra förtroendevalda – och mycket mer. Några av de frågor som boken besvarar är:

  • Vad är en kompetensbaserad valberedning och hur går kompetens att mäta?
  • Vilken är valberedningens del i det organisatoriska utvecklingsarbetet?
  • Vilka etiska överväganden behöver ni ha klara för er innan ni möter medlemmar, kandidater och årsmötesombud?
  • Hur marknadsför ni poster till medlemmar, och hur når ni de som er organisation behöver, men som kanske inte söker självmant?
  • Hur hanterar ni oenighet i valberedningen?
  • Vem är egentligen ˝den optimala valberedaren˝?