Anna Bergkvist

Bild på Anna Bergkvist

Anna Bergkvist är personalvetare med bakgrund som anställd och förtroendevald i såväl elev-, student- som fackföreningsorganisationer. År 2012 startade hon Styrelsepost, vars första fokus var att utbilda just valberedningar. Innan dess hade Anna inte upplevt någon valberedning som levererade det hon tyckte organisationer, och medlemmar i organisationer, borde förvänta sig av sina valberedningar. Idag är hon HR-generalist på ett fackförbund och driver Styrelsepost i eget bolag.