Anna Bergkvist

Bild på Anna Bergkvist

Anna Bergkvist är personalvetare med bakgrund som anställd och förtroendevald i såväl elev-, student- som fackföreningsrörelsen. 2012 startade hon Styrelsepost och bolaget Koncentria, vars första fokus var att utbilda valberedningar. Anna är också frekvent anlitad årsmötesordförande, så väl fysiskt som digitalt. Hon har lett ett fyrtiotal digitala årsmöten av olika storlek.