Josefine Qvarfordt

Josefine Qvarfordt har erfarenhet av ett mångårigt engagemang i studentrörelsen och fackföreningsrörelsen. Hon har verkat som både anställd och förtroendevald i flertalet organisationer inom ideell sektor. Josefine är utbildad personalvetare och specialiserade sig under utbildningen på hur kompetens används inom arbetslivet. Genom sina erfarenheter av hur olika förtroendeposter tillsätts har hon sett behovet av en metod för kompetensbaserat valberedningsarbete.