Ordning och bereda – handbok för en kompetensbaserad valberedning

del av omslaget

Anna Bergkvist och Josefine Qvarfordt har skrivit boken Ordning och bereda som är en handbok för valberedningar som vill arbeta kompetensbaserat. Boken presenterar två modeller, processmodellen och kompetensmodellen, för er att följa över ert verksamhetsår – från att ni definierar ert uppdrag till dess ni överlämnar arbetet till era efterträdare. Här besvaras frågor om förankringsarbete, antidiskriminering, planering, etik, hävd och tradition, arvoderingsunderlag, relationer till andra förtroendevalda – och mycket mer. Några av de frågor som boken besvarar är:

  • Vad är en kompetensbaserad valberedning och hur går kompetens att mäta?
  • Vilken är valberedningens del i det organisatoriska utvecklingsarbetet?
  • Vilka etiska överväganden behöver ni ha klara för er innan ni möter medlemmar, kandidater och årsmötesombud?
  • Hur marknadsför ni poster till medlemmar, och hur når ni de som er organisation behöver, men som kanske inte söker självmant?
  • Hur hanterar ni oenighet i valberedningen?
  • Vem är egentligen ˝den optimala valberedaren˝?

På grund av problem med tryckeriet så måste vi dessvärre skjuta upp försäljningen av Ordning och reda fram till 6 november. Då kommer boken finns tillgänglig på Bokus, Adlibris, etc och då skickar vi ut alla förbeställningar. Vi beklagar naturligtvis detta!

Passa på att förbeställ boken! Boken släpps i mitten av oktober men vill du redan nu förbeställa en eller flera exemplar så kan du göra det för 180 kr/st plus fraktkostnader. Ordinarie pris är ca 225 kr/st.

*Obligatoriskt