Johan Welander om sin bok Idéburen chef

2013 utkom boken Idéburen chef, skriven av Johan Welander – mångårig konsult och föreläsare inom HR-frågor, med special intresse för HR inom ideella organisationer. Vi haffade Johan för en intervju med anledning av att hans första bok hos oss nu är slutsåld. Vi kan varmt rekommendera hans andra bok i samma ämne Är chefen människa?

 

Johan Welander, författare till bl.a. Idéburen chef och Är chefen människa?

Vad har du fått för reaktioner på boken genom åren?
– Wow! 100% positiva reaktioner. Åtta år av peppande och tackande kommentarer. Det verkar som att Idéburen chef, som ju mig veterligen är den första fackboken som tar ett helhetsgrepp kring HR-/personalarbetet i civilsamhället, fyllde en viktig funktion. Det fanns ett tomrum att fylla när den kom helt enkelt. Många – alltifrån styrelser, chefer, HR-funktioner, fackligt aktiva och medarbetare men även en del nyfikna från akademin – har beskrivit och fortsätter att prata om Idéburen chef som en ”HR-bibel”. Det kanske är att ta i, men – ja – det är väldigt roligt att så många läsare och personer i civilsamhället uppskattar den kunskap, de synsätt, de konkreta tips och de modeller som boken innehåller.

Vad har hänt med HR-arbetet inom civilsamhället sen boken kom ut?
– Idéburen chef kom ju ut 2013 – det är ungefär åtta år sedan. Det finns två svar på frågan kring vad som har hänt. Om jag förenklar: ”lite” och ”mycket”. Lite i betydelsen att väldigt mycket av det både löpande, dagligdags och även strategiska mer långsiktiga HR-arbete som bedrevs av civilsamhällets organisationer år 2013 behöver genomföras och tas itu med även under år 2021. Det vill säga, många HR-processer och -aktiviteter när det gäller att attrahera, behålla och utveckla samt avveckla, pågår hela tiden. Löpande, året runt, i merparten organisationer med anställda. För att ta tre exempel: rekrytering, inkludering och att arbeta kontinuerligt med ledarskap var ju lika viktigt år 2013 som det är år 2021. ”Mycket”: självklart har en del arbetssätt, synsätt och aktiviteter både tillkommit och utvecklats över tid inom HR-arbetet generellt – inklusive för civilsamhället. Det kanske tydligaste exemplet är den tilltagande digitaliseringen inom hela HR-området. Alltifrån olika HR-applikationer och -system till ändrade arbetssätt, var arbetet (bör) utföras et cetera. Sedan tillkommer ju hela tiden – lyckligtvis! – ny arbetslivsforskning och nya erfarenheter som hjälper civilsamhällets organisationer att utvecklas och bli ännu bättre på HR-arbete. Det handlar exempelvis om utvecklad kunskap kring bärande områden som medarbetarskap, ledarskap, chefsroll, inkludering och organisatoriska förutsättningar för prestation. Vissa saker är inte alltid ”nya”, men strukturella, större saker tar i regel tid – flera år – att utveckla, införa och börja arbeta utifrån i organisationer. Stora organisationer i civilsamhället är mer av Finlandsfärja än blixtsnabb racerbåt. Men när Finlandsfärjorna väl börjar få upp farten, då finns förutsättningar för HR-stordåd! Jag är hoppfull.

Hur tycker du att ledarskapet i civilsamhället har hållit under pandemin, med distansarbete, ekonomiska svårigheter, etc?
– Jag är inte säker på att jag kan ge något heltäckande svar på en sådan viktig men också komplex och stor fråga. Vi är ännu inne i pandemin, om än i en annan fas. Med det sagt: många organisationer – och framför allt människor! – lärde och lär även idag nya arbetssätt. Alltifrån att leda på distans och att genomföra digitala mötesplatsers till att samarbeta under lång tid utan att fysiskt träffa kollegor.
Parallellt med att många människor i civilsamhället på kort tid ställde om, finns också ett flertal exempel på organisationer som fått stora ekonomiska svårigheter, behöver säga upp personal eller har personer som mår väldigt dåligt av den isolering och det ensamarbete som pandemin ofrivilligt också ”tvingar” fram. Jag tror att även om den stora majoriteten människor, både anställda, förtroendevalda och medlemmar, har klarat och försökt anpassa sig till delvis nya arbetssätt och förutsättningar, så är enskilda människors mående, prestationer och annat extra viktigt att som arbetsgivare både stötta och följa upp även efter pandemin. Det finns överhängande risk att en del organisationer har en ”backlogg” av surdegar eller andra HR-utmaningar som behöver arbetas igenom de kommande ett till två åren.

Vad ser du fram emot just nu?
– Sommar, bad och extra mycket häng med människor jag tycker om! Jobbmässigt? Att genomföra de olika uppdrag jag är inne i och att fortsätta föreläsa och utbilda kring chefsrollen. Min nya bok ”Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen” kom ut våren 2021. Att fortsatt lyssna på chefers och andras perspektiv på det som boken lyfter ger mig både mycket energi och ny kunskap.

 

Läs mer om Johan Welander och läs mer om hans bok Är chefen människa?.

 

Dela på Facebook Twittra