Ulrika Sedell

Ulrika Sedell Vägar till innanförskap

Ulrika Sedell är aktuell med boken Vägar till innanförskap och har alltid engagerat sig i samhällsfrågor. Hon är just nu styrelseledamot i Drömmen om det goda och i FATTA. Ulrika har lång erfarenhet av leda och utveckla ledarskap. Bland annat som vd för Ledarinstitutet där hon skräddarsytt ledarskapsprogram för stora idéburna organisationer. I sitt arbete med att handleda ledare på topp positioner vill hon bidra till ett ledarskap som lyfter blicken, härbärgerar känslor, ser till att idéer verkställs och bygger trygga relationer.