Vägar till innanförskap

Författarna Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt har träffat 15 ledare som visar på mod, medmänsklighet och visioner. Vägar till innanförskap är boken för dig som vill inspireras av värme och handlingskraft i en tid då många står handfallna inför samhällets utmaningar. Ett ledarskap som visar vägen! 

>>> Läs ett smakprov! <<<

NYTT LÄGRE PRIS! KÖP REDAN IDAG

I Vägar till innanförskap samlas berättelser om ledarskap som är visionärt och medmänskligt, som präglas av handlingskraft och mod. Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt har mött 15 personer som utifrån engagemang, ledarskap och en vilja att skapa ett inkluderande samhälle utvecklat modeller för integration, genom att till exempel skapa arenor för människor att mötas, öppna HVB-hem, möta asylsökande på centralstationen eller att omstrukturera en kommuns arbete med integration. I boken samlas initiativtagarnas berättelser, om drivkrafter, verktyg för att lyckas och hinder på vägen.

Boken tar sin utgångspunkt i en av samtidens största utmaningar och möjligheter, etableringen av alla dem som sökt sig till Sverige de senaste åren. I samtalen med visionära och modiga ledare har författarna hittat fem framgångsfaktorer som kan vara nyckeln för fler att lyckas. Boken och dess inspirerande berättelser kan vara ett viktigt motmedel mot den hopplöshet som många marineras i. Författarna hoppas med boken inspirera fler att ta ledarskap och bidra till vägar till innanförskap.

I boken intervjuas också ledare inom olika arenor som ger sina perspektiv på Sverige 2015, på integration och på initiativtagarnas berättelser. Möt:

 • Antje Jackelén
 • Anders Ygeman
 • Birgitte Bonnesen och
 • Jesper Strömbäck.

I samtalen med visionära och modiga ledare har författarna hittat fem ledarskapsstrategier som kan vara nyckeln för fler att lyckas. Boken och dess inspirerande berättelser kan vara ett viktigt motmedel mot den hopplöshet som många marineras i. Författarna hoppas med boken inspirera fler att ta ledarskap och bidra till vägar till innanförskap.

Berättelser om vägar till innanförskap från:

 • Adnan Abdul Ghani, Support Group Network SGN, Restad Gård
 • Pegah Afsharian och Natassia Fry, Kompis Sverige
 • Alireza Akhondi, Vansbromodellen
 • Camilla Altéus, Svenska Basketbollförbundets Välkommen hit
 • Agneta Berg, Ekängens vänner
 • Carl Dahlbäck, Guds hus i Fisksätra
 • Clas Dahlén, Gotland Greenhouse i Fröjel
 • Dona Hariri, Jurister på Stockholms Central
 • Petra Klawatsch, Familjehemsmöten
 • Gunilla Lundberg, It-guider
 • Christina Merker-Siesjö, Yalla Trappan
 • Birgitta Notlöf, Livstycket
 • Anette Ragnarsson, HVB-hem Ljungby kommun
 • Amelie Silfverstolpe, Yrkesdörren