Ola Segnestam Larsson

Ola Segnestam Larsson forskar om ideella organisationer och civilsamhällesfrågor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Score (Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm). Intresset för ideella organisationers villkor väcktes när Ola arbetade för Världsnaturfonden (WWF) i USA under slutet av 1990-talet och fick blomma ut i samband med att han verkade som forskningsassistent på Handelshögskolan i Stockholm i början av 2000-talet.
Olas avhandling berörde omorganisationsförändringar i civilsamhället. Aktuella forskningsprojekt inkluderar bland annat ”Nationella imperativ och lokala praktiker” (finansierat av Vetenskapsrådet) och ”Offentlig upphandling i civilsamhället – logiker och utmaningar på välfärdsmarknader” (finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).
Under perioden 2018-2021 innehar Ola en av Riksbankens jubileumsfonds Flexit-tjänster på Bräcke diakoni. Forskningen inom ramen för tjänsten handlar om värde- och medskapande inom idéburen vård och omsorg.

Vill du kontakta Ola, maila på ola.segnestam-larsson[at]esh.se.