Frida Ohlsson Sandahl

Frida Ohlsson Sandahl är sociolog med lång erfarenhet av att föreläsa om frågor som rör jämställdhet, hbtq och normkritik. Hon har sedan åtta års ålder varit ideellt engagerad och senare anställd på olika nivåer i scoutrörelsen. Hon har också arbetat på Förbundet Vi Unga och Sensus studieförbund. Frida har i sitt arbete särskilt fokuserat på verksamhetsutveckling utifrån jämställdhet och mångfald. Frida är även initiativtagare till Jönköpings läns första pridefestival, Jönköping Qom Ut.

Kontakta Frida:
0705-80 25 32
hej@fridaohlssonsandahl.se
@battrevarld
Facebook