Inkludera: HBTQ och jämställdhet i organisationen – andra upplagan

»Det jag uppskattar med ›Inkludera‹ är att boken har sin utgångspunkt i helhetsbegreppet inkludering och ett genomgående normkritiskt perspektiv. Boken blir därmed ett värdefullt verktyg i arbetet för inkluderande verksamheter.« Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare Ledarna

Hur gör ni för att alla ska känna sig inkluderade i er verksamhet? Finns det en medvetenhet om jämställdhet och hbtq-frågor på samtliga nivåer? Och är alla bekanta med de begrepp som finns inom rättighetsområdet? För att en organisation ska bli framgångsrik behövs kunskap och en tillåtande attityd – det är trygga personer som leder utvecklingen framåt.

»Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen« är framtagen för att hjälpa föreningar och ideella organisationer att vidga perspektiven så att fler känner sig inkluderade och kan ta del av verksamheten. Boken innehåller många användbara tips på hur man kan arbeta vidare med frågor som rör hbtq och jämställdhet. Ordlistan i början av boken vet vi också används flitigt. Den förklarar viktiga begrepp och fungerar som stöd i det fortsatta rättighetsarbetet.

»Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen« ger dig verktyg och kunskap att utveckla ditt ledarskap och bli bättre på inkluderande kommunikation.

Frida Ohlsson Sandahl är sociolog med lång erfarenhet av att föreläsa om frågor som rör jämställdhet, hbtq och normkritik. Hon har sedan åtta års ålder varit ideellt engagerad och senare anställd på olika nivåer i scoutrörelsen. Hon har också arbetat på Förbundet Vi Unga, Sensus studieförbund och inom Svenska kyrkan. Frida har i sitt arbete särskilt fokuserat på verksamhetsutveckling utifrån jämställdhet och mångfald. Frida är även initiativtagare till Jönköpings läns första pridefestival, Jönköping Qom Ut.