Utbildning: Valberedningens uppdrag – struktur, arbetssätt och utveckling

Alla valberedningar har olika utmaningar. Det kan vara att få fler att ansöka, att bedöma de ansökningar som kommer in eller att ta fram en genomtänkt kravprofil för de uppdrag valberedningen ska bereda val till.

Vi kommer att gå igenom valberedningens hela process:

Anna Bergkvist

  • Hur väljs valberedningen?
  • Hur kommer valberedningen fram till vem som är en bra kandidat?
  • Hur kommunicerar valberedningen att det är val på gång?
  • Hur gör valberedningen sitt val och hur kommunicerar man det till medlemmarna?
  • Hur dokumenterar valberedningen sitt arbete och lämnar över till nästa valberedning?

Under utbildningen ger vi verktyg, inspiration och bra exempel på alla delar av valberedningens uppdrag. Vi kommer varva föreläsningspass med reflektionsövningar och det kommer finnas gott om tillfällen att ställa frågor.

Kursledare är Anna Bergkvist som i höst kommer ut med en bok om valberedningens arbete. Hon har varit ideellt aktiv och förtroendevald i en mängd olika organisationer. Sin bas har hon i elevrörelsen och i fackföreningsrörelsen. Hon är personalvetare i botten, jobbar som HR-generalist på en ideell organisation samt driver Styrelsepost.se. Sedan 2012 håller hon utbildningar för såväl valberedningar som styrelser.

  • När: 9 nov 2017, kl 17.30-20.00
  • Var: IOGT-NTO gården, Klara Södra Kyrkogata 20
  • Pris: 975 kr inkl moms

Anmäl dig här senast den 2 november.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Lovisa Persson, utbildningssamordnare.

Dela på Facebook Twittra