Utbildning: Organisationskulturens roll i förbättringsarbete

Välkommen till en halvdag om hur du förbättrar och utvecklar din organisation. Utbildningen vänder sig till dig som vill få mer kunskap om ledarskapets betydelse för kulturen i organisationen.

bild på Anna Iwarsson

Anna Iwarsson

 

Det är krävande att vara ledare för en organisation. Kraven på förändringsbenägenhet ökar ständigt av såväl omvärlden som av medlemmar. Utan ett strategiskt ledarskap kan det vara svårt att bli en tillräckligt attraktiv organisation som medlemmar och andra resurser attraheras av. Organisationens kultur har en direkt påverkan på detta; en svag eller inåtvänd kultur leder ofta till en återhållsam organisation.

Ett strategiskt ledarskap krävs för att ständigt utmana och utveckla organisationskulturen, vilket skapar en modig och nyfiken organisation. Att medvetet leda sin organisationskultur är strategiskt smart. Det finns ett direkt samband mellan en gynnsam organisationskultur och en hållbar organisation, detta ska vi prata mer om under dagen!

Under utbildningen kommer vi bland annat att diskutera:

  • Vad är organisationskultur?
  • Vilka faktorer påverkar kulturen?
  • Hur kan du bäst analysera din egen organisationskultur?
  • Vilket ledarskap styr och förändrar kulturen?

Anna Iwarsson är författare till boken Ram och kram – ledarskapets betydelse för organisationskulturen. Anna är en mycket uppskattad föreläsare med en gedigen erfarenhet som strategisk förbättringsledare och rådgivare till ett antal större organisationer. Idag har hon ett flertal förtroendeuppdrag och är bland annat ordförande för Svenska Gymnastikförbundet, ledamot i Riksidrottsstyrelsen/Förbundsstyrelsen SISU Idrottsutbildarna och ledamot i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.

  • När: 14 november 2017, kl 8.30-12.00
  • Var: IOGT-NTO gården, Klara Södra Kyrkogata 20
  • Pris: 2900 kr inkl moms

Anmäl dig här senast den 7 november.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Lovisa Persson, utbildningssamordnare

Dela på Facebook Twittra