Tidskriften KURAGE söker ny formgivare

KURAGE SÖKER REDAKTÖRTidskriften Kurage är ett forum för civilsamhällets ledare att debattera och föra samtal om samtiden och samhällets utmaningar. Kurage har funnits sedan 2011 och utkommer med fyra nummer per år. Kurage ges ut av Idealistas Förlag och finansieras genom prenumerationer och annonser. Läs mer om Kurage här: https://idealistas.se/kurage/. 

I uppdraget som formgivare ingår att formge fyra nummer per år.

Du rapporterar till huvudredaktören som förser dig med texter, annonser och illustrationer samt säkerställer korrekturläsning. Formen har färdiga mallar, men visst utrymme för kreativitet finns. Varje nummer har ca 50 sidor. Viss dialog med tryckeri ingår.

Det är positivt om du har egen erfarenhet av att läsa Kurage och särskilt om du har erfarenhet av ideella organisationer och folkbildning.

Vi söker i första hand frilansare som kan fakturera men en lösning med fast arvode per nummer går också att diskutera. Uppdragsstart i februari 2022. Platsoberoende/distans.

Hör av dig med intresseanmälan och portfolio till huvudredaktör My Malmeström Sobelius. My nås på my@idealistas.se.

Dela på Facebook Twittra