Sex böcker som förbättrar era årsmöten

Vi är många som just nu förbereder oss inför alla årsmöten. En del av oss har redan två-tre inbokade i kalendern och då tänkte vi på Idealistas passa på att tipsa om några böcker som passar perfekt i årsmötestider. Beställ direkt via förlaget här.

Lycka till med era årsmöten och er viktiga verksamhet!

 


1. Säkerställ en briljant valberedning

Anna Bergkvist och Josefine Qvarfordt har skrivit boken Ordning och bereda som är en handbok för valberedningar som vill arbeta kompetensbaserat. Ibland frågar valberedningar runt bland sina vänner, men här handlar det först om att klargöra vilken kompetens och erfarenhet er styrelse och förening behöver. Här besvaras frågor om förankringsarbete, antidiskriminering, planering, etik, hävd och tradition, arvoderingsunderlag, relationer till andra förtroendevalda – och mycket mer. Några av de frågor som boken besvarar är: Vilken är valberedningens del i det organisatoriska utvecklingsarbetet? Vilka etiska överväganden behöver ni ha klara för er innan ni möter medlemmar, kandidater och årsmötesombud?

2. Inspiration till avgående och nyvalda styrelse, valberedning, revisorer

Årsmötet är ofta ett tillfälle då vi tackar av dem som gjort en insats för föreningen under året och applåderar dem som tar på sig nya åtaganden. Ulrika Sedell och Eva von Wernstedts bok Vägar till innanförskap är en perfekt present till bägge dessa grupper. En mycket inspirerande bok som beskriver det arbete som sker just nu för att etablera alla nyanlända i vårt avlånga land. Fantastiska berättelser om ledarskap och nya metoder, något som värmer alla humanistiska hjärnan där ute!

 

3. Mer demokratiska årsmöten, där alla känner sig välkomnade och kan bidra

Frida Sandahl Ohlsson har länge jobbat med inkluderings- och rättighetsarbete inom ideella organisationer. I boken Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen har hon skapat en riktigt följeslagare för alla ledare i ideella organisationer. Arbetet för inkludering är en del av en förenings organisationsutveckling och den här boken är framtagen för att hjälpa föreningslivet att vidga perspektiven så att fler känner sig inkluderade och kan ta del av verksamheten. Att använda boken i syfte att utveckla era demokratiska processer tror vi är en jättebra början. Inkludera fokuserar på inkludering utifrån jämställdhet, könsidentitet och sexualitet och utgår från normer och hur de välkomnar eller utesluter människor från verksamheten. Genomgående finns tips på hur ideella organisationer kan arbeta vidare med frågorna. Boken innehåller en omfattande ordlista som förklarar begrepp och vägleder läsaren genom boken.

 

4. Kan inte alla årsmötesdeltagare vara med på en och samma plats? 

I boken Distansmöten – effektivitet, tillgänglighet & kreativitet finns teori och konkreta tips på hur ni kan utveckla era distansmöten eller resfria möten det ibland heter. Kanske kan inte när vara på ett och samma fysiska möte? Kan ni ha delar av årsmötet på distans eller hela? Terese Raymond och Ulrika Eklund har lång erfarenhet av pedagogiska och demokratiska metoder och har nu sammanfattat sina erfarenheter i denna mycket uppskattade bok. Boken ger verktyg för att förbereda, genomföra, leda och följa upp effektiva möten. Ett resonemang som är intressant för årsmöten är delarna om synkrona och asynkrona delar av ett årsmöte, det vill säga; måste alla delar av årsmötet ske samtidigt eller kan man ha diskussion om vissa frågor digitalt inför ett årsmöte? Många har redat testat detta men boken kan ge er inspiration att fortsätta att utveckla era års- och styrelsemöten.

 

5. Vilken juridiskt ansvar har en styrelse och ett årsmöte? 

Ofta är det klokt att stanna upp och läsa på lite. Vad är egentligen ansvarsfrihet? Vad innebär det att sitta i en styrelse, rent juridiskt? Varför måste föreningens syfte stå i stadgarna? Varför kan det vara svårt att enbart jobba med direktdemokrati i föreningar? Karin Källström har skrivit den lättsamma och inspirerande Juridikboken för ideella föreningar som ger ett svar på de flesta av de vanligaste juridiska frågorna en ideell förening har. Eftersom det inte finns en lag för ideella föreningar kan det vara svårt att hålla reda på alla lagar och regler som berör arbetet i föreningen. Det kan vara mycket klokt att läsa på lite inför årsmötet och boken passar också riktigt bra som en present till den nyvalda styrelsen.

 

6. Föreningens särskilda ledarskap 

Det är skillnad på att driva en förening och driva företag. Det vet vi och det vet många av er som är ideellt aktiva. I boken Ändamålsparagrafen – ledarskap i folkrörelser, har ledarskapsutvecklaren Cecilia Elmqvist formulerat några av de pusselbitar som behövs för att utveckla er förening. Hon tar hjälp av intervjupersoner med bred bakgrund inom svenskt förenings- och folkbildningsliv; Eva Nordmark, Peter Örn, Bengt Göransson och Pa Modou Badjie. En av teserna som boken driver är att du som ideell ledare behöver ha klart för dig dina egna värderingar men också din förenings, din rörelses värderingar. Du är och kommer alltid vara en del i ett större sammanhang som ledare i en ideell organisation. Boken är perfekt för alla som vill läsa och reflektera kring ledarskap och demokrati inför ett årsmöte. Boken är också utvecklad för att passa till löpande samtal för en ideell arbetsgrupp eller en styrelse.

 

Hela vår utgivning hittar du här. Beställ gärna via vår webbplats direkt men vill du köpa in ett större gäng böcker, maila info@idealistas.se för bästa pris.

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Dela på Facebook Twittra