Pressmeddelande: Hedra ditt komplexa uppdrag! Ny bok om hållbart ledarskap post-corona.

Omslag Att leda komplexa uppdrag av Susanna AlexiusIdag släpps Susanna Alexius bok Att leda komplexa uppdrag (Idealistas Förlag). I boken resonerar forskaren och föreläsaren Susanna Alexius om hur personer i ledande ställning ska förhålla sig ökat antal krav utifrån, nya styrideal och en ständig känsla av att det är svårt att få ihop allt.  

– Vi ser i forskningen att styrideal sköljer över verksamheter som vågor. Ena dagen är det lean och målstyrning, andra dagen är det tillit och värdegrund. Ofta frodas dessa olika ideal sida vid sida i en komplex verksamhet. Många upplever att de fått en överdos av styrning, säger Susanna Alexius.

I Alexius möte med ledare märker hon att många nu förbereder sig för en vardag post-corona. Pandemin gjorde det på många sätt enkelt att prioritera och krav från olika grupper fick en ökad förståelse för att det är omöjligt att hinna med allt.

– Nu börjar undantagstillståndet upphöra och det är återigen dags att förhålla sig till Agenda 2030, medlemmarnas eller medborgarnas krav på viss utveckling och så vidare. Det är många förbättringsförslag som trängs om uppmärksamheten, säger Susanna Alexius.

En viktig utgångspunkt i Susanna Alexius forskning och föreläsningar är att ledare bör hedra sitt komplexa uppdrag: Allt går inte ihop och allt kan inte genomsyra allt. Så är det bara och det måste vi acceptera och förhålla oss till. Den här boken hjälper dig att sortera bland styrideal, undvika fallgropar och ger sänkta axlar i en stundtals pressad vardag.

– För mig är det viktigt att förmedla vad forskningen faktiskt kan berätta för oss. Vi behöver ha realistiska förväntningar på en del komplexa verksamheter och inte minst cheferna behöver förstå detta för att hitta ett hållbart förhållningssätt till sitt uppdrag. Det är många chefer och ledare som mår dåligt när kraven ökar på dem, avslutar Alexius.

 

Foto: Juliana Wiklund

Susanna Alexius är ofta anlitad föreläsare och docent i företagsekonomi, verksam vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning handlar om moderna styrideal och styrformer och olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld.

Utöver akademisk undervisning programledare hon högre utbildning för chefer och förtroendevalda ledare i offentlig och ideell sektor vid Handelshögskolans vidareutbildning SSE Executive Education samt inom ramen för Ideell Arenas ledarskapsprogram Fenixprogrammet.

Idealistas förlag ger ut ledarskapslitteratur för ledare verksamma i ideella eller andra värderingsstyrda verksamheter. I många fall handlar det om komplexa verksamheter som upplever många krav inifrån organisationen och utifrån.

 

Susanna Alexius nås på susanna.alexius@score.su.se eller 0733-248284.

Erik Wagner på Idealistas Förlag nås på erik.wagner@idealistas.se eller 0733568636.

 

Dela på Facebook Twittra