Erik Wagner

förläggare & redaktör

Erik leder förlagets verksamhet. Han är en ofta anlitat föreläsare i frågor som rör civilsamhället, strategiskt arbete i ideella organisationer och ledarskap. Han är utbildad inom strategisk kommunikation och har bland annat jobbat inom IOGT-NTO, Sektor3 och Rädda Barnens Ungdomsförbund. Erik leder förlagets arbete med bokutgivning och nås på erik.wagner@idealistas.se eller 0733-568636.