Visst är det här Scouterna, det här också?

Illustrerad pojkscout från USA, från ca 40-talet. Grön bakgrund.

Martin Björgell, pensionsexpert på Handelsbanken och styrelseledamot i BRIS, har sin bakgrund i scoutrörelsen och kan konstatera att det är större likheter än man tror mellan ett fjällandskap och ett styrelserum.

Det ligger spänd förväntan i luften. Solen har lyft sig som ett lysande klot på himlen, när hundratals röster fyller receptionen med ett öronbedövande sorl. Drömfabriken har slagit upp portarna.

EN KOLLEGA UR ledningsgruppen ser förundrat på hur alla lever sig in i temat. Handelsbankens lokaler har förvandlats till en fantasivärld, och det symboliska ramverket ramar in personaldagarna. Alla medarbetare har delats in i mindre grupper, patruller. En patrulledare får ta emot instruktioner, för att sedan involvera sina patrullmedlemmar. Min kollega vet redan svaret, men frågar ändå. Visst är det Scouterna, det här också?

JAG BARA LER, och svarar att ja, det är Scouterna. Precis som självklarheten i att alla fått trygghetsinformation inför, med hålltider, packlista, uppmaning att undvika starka parfymer, hur lokalerna är tillgänglighetsanpassade och vad vi kommer äta. Utifrån erfarenheter från scoutrörelsens arbete med funktionsvariationer och NPF-diagnoser, att det kan vara avgörande för många för att kunna delta på ett bra sätt. Samtidigt som det inte blir dåligt för någon.

FRÅN SCOUTLÄGER TILL STYRELSERUM

UNDER DET SENASTE decenniet har jag arbetat som chef inom Handelsbanken, i roller som kontorschef och produktchef i dotterbolaget Handelsbanken Liv, till nuvarande roll som ansvarig för utvecklingen av bankens privatkundserbjudande. Men det mesta om ledarskap kommer från annat håll, från ett nära livslångt engagemang i scoutrörelsen.

TILL BARN OCH unga lovar Scouterna ”äventyr och kompisar”. Men för föräldrar, vuxna och beslutsfattare tycker jag att beskrivningen ”Scouterna gör unga redo för livet” väl summerar vad det inneburit för mig. Att tidigt fått möjligheten att testa olika roller, även som ansvarig och ledare. Att tidigt få reflektera över de egna värderingarna och styrkorna. Och att göra det tillsammans med andra, både här hemma och i en internationell kontext med scouter från nära alla världens länder.

I EN INTERVJU i Dagens industri våren 2012 sammanfattade journalisten Frida Nyvinger den personliga resan för min del med rubriken ”Årets ekonomistudent fann sig själv i skogen”. Och det är många lärdomar som jag tar med mig från det vi benämner som Sveriges nationalarena, skogen, till min vardag som chef och ledare i det svenska näringslivet.

LIKHETERNA MELLAN ETT FJÄLLANDSKAP OCH ETT KONTORSLANDSKAP

JAG TROR INTE det är en slump att det går att hitta en hög andel scouter bland riksdagsledamöter, som myndighetschefer eller bland chefer i samhällets olika sektorer generellt. Vi som är scouter har ju tränat på just det sedan vi var små. Vi har fostrats i att ta ansvar, för oss själva och andra. Att göra världen bättre, i det stora och i det lilla.

JAG VAR KNAPPT tonåring de första gångerna när jag som patrulledare fick ansvar att leda en grupp människor under en veckas fjällvandring. Jag minns att det regnade så mycket att vattnet liksom bubblade ur byxorna om man satte sig ned på huk. Men i Scouterna finns det inget dåligt väder, och man får starkare ben i uppförsbacke. Jag tror därför att jag alltid tyckt det varit lättare att leda ett gäng banktjänstemän i kontorslandskap, än en grupp tonåringar i ett fjällandskap. Det blir liksom inte samma utmaning, när inte alla är genomblöta av regn. Men i grunden handlar det på många sätt om samma sak, oavsett landskap.

DET GÅR SÄLLAN att förbereda sig för allt. Men Scouterna har gett mig ett ramverk till livet, och en palett av erfarenheter, metoder och verktyg att ta fram när det behövs.

Det är inte dina ord,
som säger att du är redo.
Det är heller inte dina handlingar.

Det är ytterst genom din inställning till livet,
och det ansikte och den blick,
som du vänder mot världen.

JAG TROR INTE att det är just chefer vi lär oss att bli i Scouterna. Snarare handlar det om att bli en sådan som vill göra världen bättre. Och då är det inte så konstigt när de som inte fått chansen att testa på förundrat frågar när de börjar förstå. Visst har du lärt dig det i Scouterna, det också?

 

Martin Björgell är pensionsexpert på Handelsbanken och styrelseledamot i BRIS.