Kommunikation förflyttar samhällen

Svagt skissade växtblad mot en orange bakgrund. Illustration.

I en samtid då kommunikationsavdelningarnas existensberättigande ifrågasätts skriver Caroline Thunved, generalsekreterare för Sveriges kommunikatörer, ett brandtal om kommunikationens roll i ideella organisationer. Hon skickar också med en skarp uppmaning till organisationernas ledningar – kliv ur era silos!

Er berättelse är er guldgruva. Gör jobbet att ta fram er verksamhets huvudbudskap. Håll sedan i era budskap över tid, gör dem kända och börja inifrån. Det finns inget så effektivt och teambuildande som att ha en enad och tydlig berättelse som varje anställd förstår och delar. Bara då blir varje anställd den bästa av ambassadörer för ert syfte och för er som arbetsgivare.

TA TILLVARA PÅ det som kommuniceras externt och då menar jag allt från en artikel, en berättelse, ett påverkansmöte, ett inlägg på sociala media, ett säljsamtal, kampanjer, interna träffar. Cirkulera kommunikationen, använd den och framförallt återanvänd den. Se det som ett ekohjul och ni kommer se era verksamheter blomstra.

JAG MÖTS ALLT för ofta av organisationer som inte kommer ur att jobba i silos och där många gånger varje silo har sina budskap och som dessutom byts ut relativt ofta. Även fast de flesta ledare och ledningar vet att det är orsaken till varför inte verksamheten når uppsatta resultat, varken intern eller externt. Silos enligt min åsikt uppstår när vi inte inkluderas i helheten, när vi inte bygger tillsammans och när vi inte har krav på oss att intressera oss för hela verksamheten. När ledare brister i att kommunicera gemensam riktning och mål och hur alla enskilt och tillsammans är strategin för att nå målen. Vi vill vara en del av en gemensam uttalad och tydlig riktning där man känner sig inkluderad och kan bidra.

VI KOMMUNIKATÖRER BEHÖVS mer än någonsin i en tid när informationsbehovet i samhället är enormt och kommunikation en förutsättning för en fungerande demokrati. Kommunikation är verksamhetskritiskt eftersom kommunikationens roll är att stötta verksamheters och organisationers mål, oavsett sektor. Kommunikation är och har alltid varit det verktyg som möjliggör och driver förändring och förflyttning av människor, verksamheter och samhällen framåt.

OCH DET BORDE varenda modern ledare idag veta och kapitalisera på. Framförallt inom ideell sektor där kapitaliseringen på varenda insats och satsad krona är så avgörande och när så sker ger så många ringar på vattnet och ökad framgång. Men då krävs att budskapen sitter och att kommunikationens verktyg tillåts bära budskapen genom organisationen och ut, långsiktigt. Att nå ut till sin publik, sina målgrupper, är fullt med utmaningar och det styrs alltid av mottagarens villkor och förutsättningar. Här har värdegrundsburen och idéburen verksamhet en klar fördel mot andra sektorer:

  • Det finns ett tydligt syfte som handlar om att göra gott för samhället eller en specifik grupp av människor och att detta syfte många gånger är lättare att kommunicera än näringslivets mål om att göra vinster.
  • Det finns redan ett grundläggande engagemang i frågan då kommunikation inom ideell sektor ofta är sprungen ur en värdegrund eller en idé och ofta bygger på verkliga berättelser som vi vet engagerar mer.
  • Det finns en tydlig målgrupp vilket gör att kommunikationen kan vara mer riktad och relevant vilket i sig ökar chansen att budskapet konverterar – ger resultat.
  • Det finns en större öppenhet och transparens, ideella organisationer redovisar i regel helt öppet och summerar verksamheten i en effektredovisning vilketi sig skapar en större trovärdighet som skapar än större engagemang som ger ökad konvertering.

VI HAR SETT många goda exempel på långsiktigt varumärkesbyggande kommunikation inom ideell sektor som skapat fantastiska resultat utifrån insikt och mål. Barncancerfonden med sitt långsiktiga budskap ”Barn och cancer hör inte ihop”
gav ett rekordår 2021 med insamlade medel på 505, 5 miljoner kronor och där hela 71% gick tillbaka till huvudsyftet; att bekämpa barncancer. Hundraåringen Scouterna som så många andra medlemsrörelser hade tappat medlemmar i över 30 år och ändrade sin kommunikation helt, utifrån en väl genomarbetad insiktsplattform som genererade löftet och budskapet ”Äventyr och kompisar” och har sedan dess och under 10 år ökat med i snitt 6 nya scouter – världsförbättrare – varje dag.

MEN VI KAN bättre, fler kan mer och bättre. Kommunikationsförmågan är utan tvekan nutidens och framtidens superstyrkor. Slarva inte bort den kraftfulla fördel som ideell sektor har i ett ofta redan sprunget engagemang och jobba med cirkulär kommunikation – resultaten kommer att överträffa målen. Jag lovar!

 

Caroline Thunved är generalsekreterare och VD för Sveriges Kommunikatörer.