Styrelsens arbetsmiljöansvar — fem tips!

Vi bad Sineva Ribeiro, förbundsordförande för Vårdförbundet, att tipsa andra styrelseordförande om hur man bäst tar arbetsmiljöansvar i styrelserummet.

Vårdförbundet är arbetsmiljöarbetet delegerat till kanslichef som i sin tur delegerar i linjen utifrån delegationsordningen. Men som Förbundsstyrelse har vi alltid det övergripande ansvaret för budget och förutsättningar i en helhet. Vi är varandras arbetsmiljö. Här följer fler tips på hur en styrelse inom ideell organisation kan arbeta för att ta sitt arbetsmiljöansvar.

  1. Ha alltid tillit till kansli och personal. Här tänker jag att det är viktigt att hålla isär rollerna och ha förståelse för att kansliets uppdrag och styrelsens uppdrag är helt olika. Men att man är varandras förutsättningar och allt bygger på tillit.
  2. Styrelsen behöver övergripande information så de kan står för de beslut som tagits. Det betyder inte att man måste djupdyka i allt, men styrelsen ska ändå ha tillräckligt med information och insyn för att kunna fatta och förstå olika beslut och processer.
  3. Värna ett bra arbetsklimat för alla parter. Det är viktigt att både kansli och styrelse känner att det är roligt att gå till jobbet och att engagera sig i organisationen på olika sätt. Och här kan vi alla bidra genom att alltid tänka på hur vi bemöter varandra. Tilltal är viktigt.
  4. Som förtroendevald – respektera alltid tjänstepersonernas arbetstid och kunskap. Många brinner för sitt uppdrag men igen så är det olika roller med att vara förtroendevald gentemot att vara anställd. Vi som fackförbund ska värna anställdas arbetsmiljö och därav vara tydliga med vad som förväntas i arbetet och respektera ledig tid för personalen.
  5. Förebygg konflikter och problem genom transparens och möten mellan kanslipersonal och styrelsen med öppen dialog och tydliga beslut. Använd allas kompetens på ett bra sätt och lyft viktiga frågor till diskussion.

 

Sineva Ribeiro är förbundsordförande för Vårdförbundet