Debatt: ”Vi studenter skapar framtiden. Låt den vara till för alla!”

Hot, hat och vilka gränsdragningar som krävs för att värna det demokratiska samtalet står på många civilsamhällesorganisationers dagordning. Här skriver ordföranden för SSCO – Stockholms studentkårer och SUS – Stockholms universitets studentkår om sina vägval och bakgrunden till dem.

Vi har tagit ett ställningstagande för en mer tolerant och inkluderande studentrörelse. Nyligen har Stockholms studentkårers centralorganisation beslutat att inte ge en plattform till främlingsfientliga eller nationalistiska organisationer. Beslutet fattades efter en motion från Stockholms universitets studentkår. Det är nu tydligt vilka samarbeten som är förenliga med Stockholms studentkårers värderingar och därmed vilka vi ger en plattform till – och inte.

Vilka kårpartier som ska få styra Stockholms universitets studentkår avgörs varje år genom ett kårval. Under mandatperioden 2020/2021 fick Konservativa partiet (en del av det Konservativa Förbundet) tre mandat i kårfullmäktige. Men partiet var praktiskt taget Sverigedemokrater under en annan flagg. Deras förbundsordförande är lokalpolitiker hos SD, och förbundet agerar ungefär som om det vore deras studentförbund.

I början av kårvalet höll den kårägda tidningen #studietid en intervju med ett av kårpartiets kandidater, som under intervjun föreslog att man inte skulle lägga pengar på att driva tidningen. Konservativa partiets existens på campus var en källa till otrygghet. De ville lägga ner hela fält inom vetenskapen; med genusvetenskapen som främsta exempel. Efter en kårvalsdebatt där en representant från partiet uttalade sig transfobiskt gjorde övriga kårpartier ett gemensamt avståndstagande uttalande, som plockades upp av högerextrema medier. Detta ledde till att högerextrema medier och personer drevade mot de kårpartier som stod bakom uttalandet. Studenter vid lärosätet och studentkåren blev utsatta för såväl hat som hot under perioden. Detta ledde till en stor motståndskraft inom studentrörelsen – där det blev tydligt att de absolut flesta studenter inte vill att främlingsfientliga partier ska ha makt.

Högerextrema krafter växer sig just nu starka, och det är därför viktigare än någonsin att stå upp för toleranta och inkluderande värderingar. Värderingar formas som vi vet under uppväxten, och av utbildning. Därför tror vi att studentrörelsen och kårernas arbete är en essentiell motpol till högerextremismens framfart.

Studentkårer ska vara den sista bastionen mot dessa krafter. Låt inte hatet vinna, utan låt kunskap, tolerans och gemenskap forma framtiden.

 

Sofia Holmdahl, Ordförande, SSCO – Stockholms studentkårer

Simon Froster Delbom, Kårordförande, SUS – Stockholms universitets studentkår