Engagemanget under pandemin

Volontärbyrån matchar människor som vill göra ideella insatser med verksamheter som är i behov av dem. Varje år följer de upp sin verksamhet i rapporten Volontärbarometern. Den senaste rapporten är extra intressant då den till stor del utspelar sig under covid 19-pandemin. Här beskriver Volontärbyråns Anna Snell några av rapportens slutsatser och reflekterar över hur engagemanget ser ut framåt.

Varannan person i Sverige engagerar sig ideellt, visar forskning från Ersta Sköndal Bräcke högskola. Med tanke på att människor lägger i snitt 18 timmar i månaden på sitt ideella engagemang är det en betydande del av många människors vardag. Hur påverkades då denna viktiga del av vårt samhälle och våra liv av pandemin? Det ville vi på Volontärbyrån titta närmare på i vår årliga rapport Volontärbarometern, där vi frågar om människors drivkrafter till engagemang och vad engagemanget betyder för dem. Vi frågar också organisationsföreträdare hur de ser att engagemanget förändras och vad ideella betyder för verksamheterna.

Årets undersökning präglas såklart av det speciella år som vi alla gått igenom. Exempelvis säger 77 procent av organisationerna att uppdrag har behövt skjutas upp eller ställas in, och 62 procent av organisationernas äldre engagerade har fått pausa sitt engagemang. Samtidigt har pandemin också för många organisationer lett till ökade behov av ideella krafter. Hela 57 procent av organisationerna har startat nya verksamheter där det behövts nyrekryteringar av ideellt engagerade. Många har också behövt rekrytera volontärer för att täcka upp för de äldre personer som inte kunde engagera sig på grund av restriktionerna.

En sak är tydlig: i kris vill många människor hjälpa till och göra en insats. Vi såg det under flyktingsituationen 2015/2016 då engagemanget för integrationsfrågor ökade enormt. Under och efter #metoo såg vi fler intresseanmälningar till ideella uppdrag som rör kvinnors rättigheter och under 2020 i samband med coronakrisen ökade intresseanmälningar till uppdrag på Volontärbyrån med 30 procent. Volontärer har exempelvis hjälpt till med matinköp till äldre som lever i social isolering, tillverkat skyddsutrustning till vården och via nätet eller telefon haft stödsamtal, gett språkstöd och läxhjälp. Men denna kris verkade väcka engagemang inte enbart för uppdrag som hade direkt koppling till corona utan till ideella uppdrag generellt. Framförallt ser vi att det kopplar till att många människor fick mer tid, antingen på grund av att de blev permitterade, eller för att de sparade restid när de började arbeta hemifrån. Dessutom flyttade mycket av engagemanget helt eller delvis till digitala kanaler eller till uppdrag på distans, vilket för många sänkte trösklarna till engagemang. Ungefär 60 procent av de som engagerade sig under 2020 gjorde det helt eller delvis på distans, och 40 procent på plats. Jämfört med förra årets undersökning ser vi dessutom en ökning hos dem som lägger många timmar på sitt engagemang, de lägger nu ännu mer tid på sina uppdrag.

Sammantaget ser framtiden ljus ut för det ideella engagemanget – hela 93 procent av volontärerna kan tänka sig att engagera sig ideellt även det kommande året. Det är goda nyheter, då  många organisationer har skapat nya verksamheter och uppdrag som svar på pandemin, vilket innebär fortsatta behov av ideella krafter. Samtidigt ser vi också att allt fler vill engagera sig i nästa stora kris, som på många sätt varit ”vilande” under pandemin, nämligen klimathotet och andra miljöfrågor. 30 procent av volontärerna i vår undersökning är intresserade av uppdrag som rör just dessa stora samhällsutmaningar, samtidigt som det finns ett fortsatt stort intresse för konkreta uppdrag som rör barn och unga, mänskliga rättigheter, social utsatthet och integration samt hälsa. Miljöintresset är framförallt stort bland just de yngre engagerade. Här har alltså organisationer som jobbar med miljöfrågor en stor möjlighet att ännu bättre fånga upp ett växande engagemang — inte minst i ”Greta-generationen” — och kanalisera denna kraft in i sina organisationer.

Pandemin har på många sätt påmint om hur viktig del det ideella engagemanget är i vår demokrati, i välfärden och i samhällsutvecklingen. Det ideella engagemanget är också ett sätt för många att hitta mening i livet, att vara en del av något större och att påverka samhället i en positiv riktning. Via Volontärbyrån hittar många in som aldrig tidigare varit engagerade eller överhuvudtaget varit i kontakt med föreningslivet, och under förra året var den andelen högre än på länge – 40 procent var helt nya till ideellt engagemang. Många av dessa uttryckte att det var pandemin som fått dem att ta det steg de länge funderat på. Pandemin har alltså fått den positiva effekten att ännu fler hittat in i ett ideellt engagemang. Den ”chock-digitalisering” vi gått igenom kan ha sänkt trösklarna till engagemang, suddat ut geografiska gränser och tillgängliggjort den ideella världen för fler. Nu blir det upp till oss i civilsamhället att behålla och uppmuntra detta nya engagemang!

 

Anna Snell är kommunikationsansvarig på Volontärbyrån.