Så kan digitalisering främja delaktighet och demokrati

Kan digitaliseringen bidra till ett ökat utrymme för civilsamhället? Vi bad Pernilla Näsfors Östmar, verksamhetsledare för Civic Tech Sweden, lägga ut texten om vad användandet av öppna verktyg och plattformar har för betydelse för ökad delaktighet och demokrati.

Den kanske största och mest uppenbara skillnaden som digitaliseringen bidragit till i vårt samhälle är att den gett fler möjligheten att uttrycka sig och mötas i digitala rum, oavsett fysiskt avstånd. Där kan människor mötas på både lokal, regional, nationell och internationell nivå, året runt, dygnets alla timmar, i både stängda och mer öppna miljöer. Det kan vara rum för personer inom samma organisation, eller utanför en föreningskontext där människor med liknande intressen möts för att utbyta erfarenheter.

Dessa digitala arenor kan också vara offentliga, där åsikter formeras, utbyts och uttrycks i mer eller mindre öppna plattformar som bloggar, Twitter, Facebook och andra forum. En stor skillnad i det digitala samhället mot förr är att de stora plattformsföretagen tagit över massmedias, föreningslokalernas och även i viss mån riksdagshusets roller då vem som helst nu kan debattera och påverka politiken.

Med digitaliseringen har också ägandeskapet över arenorna förskjutits. Man skulle kunna jämföra en plattform som Facebook med ett köpcentrum. Där bestämmer ägarna reglerna, vilka som släpps in och hur platsen ska se ut. Om du betalar kan du få mer utrymme att synas på. Det finns minimala sätt att påverka platsen. Allt du gör övervakas och bryter du mot någon regel kan du slängas ut. Gillar du inte förutsättningarna får du lämna själv.

Det finns alltså en hel rad problem och risker med de digitala plattformarna, särskilt för grupper som redan är utsatta på grund av kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Vill man fördjupa sig i den problematiken kan jag rekommendera artikeln ”Shrinking Civil Space: A Digital Perspective” från Tactical Tech. I den här artikeln vill jag istället fokusera på de positiva möjligheterna och alternativ till de rum som de stora plattformsföretagen erbjuder.

För det finns alternativ. Om ni har en egen föreningslokal bestämmer ni själva reglerna och hur det ska se ut. Det kanske inte blir lika flärdfullt som i köpcentrumet, men ni har möjlighet att utforma platsen efter era egna värderingar och önskemål, på ett demokratiskt sätt.

Vi i Civic Tech Sweden, ett nätverk av personer och organisationer som arbetar med teknik för samhällsnytta, har valt att bygga vår ”föreningslokal” framför allt med verktyg som bygger på öppen källkod. Vi har fått hjälp av plattformskooperativet Collective Tools att installera och driva forumplattformen Discourse där vi kan föra samtal i vardagsrum och runt köksbordet. I vårt ”kontor” använder vi Microsoft Office- och Google Workplace-alternativet Nextcloud för kalendrar och dokument. Vi besöker fortfarande köpcentrumen som Facebook, LinkedIn och Twitter ibland, men merparten av vår kommunikation sker i de rum vi själva kontrollerar. Ibland är vi dock pragmatiska i våra teknikval, som att vi håller våra veckovisa fredagsfikan i det kommersiella verktyget Zoom för att vi än så länge upplever att det funkar bättre än öppna alternativ såsom Jitsi och BigBlueButton.

Lägger man grunden till sin föreningslokal på öppna verktyg så kan man sedan också bygga vidare på dem som man vill. Det är något som communityt av konstnärer, programmerare och kreatörer bakom det deltagardrivna kulturhuset Blivande Huset i Frihamnen i Stockholm har gjort. De har utvecklat Plato – en samling digitala verktyg som bygger vidare på Discourse. Platoverktygen hjälper till att samla in och ta beslut om ideer, kartlägga behov, budget och ansvarsområden, i en socialt fokuserad digital mötesplats. Målet är att underlätta för deltagardrivna och decentraliserade processer.

Det finns även många andra exempel från civic tech-nätverket på digitala verktyg och tjänster som bygger på våra principer om demokrati, delaktighet och transparens. För att nämna ett par till så har vi exempelvis VoteIT – ett system för att hålla bättre beslutsmöten över nätet som i alla delar är fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen VoteIT.

Ett annat är Decidim – en demokratiplattform för inkluderande digital medborgardialog som även den bygger på öppen källkod. Den används i över 300 organisationer världen över, varav flera har tagit hjälp av Digidem Lab – det demokratilabb som tog initiativ till att starta Civic Tech Sweden 2017. Digidem Lab kombinerar digitala verktyg som till exempel Decidim med metoder för ökat inflytande bland de som är underrepresenterade i politiska beslut.

Inom Civic Tech Sweden fortsätter vi samtala kring hur vi kan bidra till ett ökat deltagande i politiska processer och sociala rörelser. För oss är det viktigt att inte bara samtala, utan även att agera. Våga testa nya metoder och verktyg och bygga vidare på det vi tycker behöver förbättras. Alla som vill är välkomna att vara med i det samtalet på vårt forum, i våra fredagsfikan och delta i våra labbar, där vi ger utrymme för att testa och tänka i nya banor kring det digitala. Välkomna!

Pernilla Näsfors Östmar  är verksamhetsledare för Civic Tech Sweden. Pernilla nås på pernilla@civictech.se.