Naturskyddsföreningen: bli en klimatsmart förening! av Karin Lexén

buskar

Hur gör man en förening mer klimatsmart? Vi bad Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen skriva ner fem enkla steg för att vässa det interna miljöarbetet i er organisation.

 1. Anta en resepolicy som gynnar kollektivtrafik och undviker flyg

En skarp policy för de resor som föreningen betalar för, är en god början. Den bör gälla både anställda och förtroendevalda.
Resor är för de flesta organisationer den allra största delen av klimat- och miljöpåverkan. Några enkla principer för en miljöanpassad resepolicy:

 • Lokala resor ska i första hand ske genom kollektivtrafik, gång eller cykel.
 • Om bil eller taxi används ska resan ske med miljöbil.
 • Längre resor ska i första hand göras med tåg.
 • Flyg ska användas endast i väl definierade undantagsfall.
 1. Se över regler för sparande och investeringar så de inte gynnar fossila bolag

En strikt kapitalplaceringspolicy är till god hjälp. Styr bort från aktieinnehav i bolag som utvinner, distribuerar eller producerar fossila bränslen eller fossil energi. Investera istället sparkapitalet i hållbara och fossilfria alternativ. För att välja en bank som har bra investerings- och miljökriterier finns t ex Initiativet Fair Finance Guide som rangordnar banker efter hållbarhetsbetyg. Se mer hos http://www.fairfinanceguide.se.

 1. Se över energiförbrukningen och välj leverantör av el som är märkt med bra miljöval

Bra Miljöval är världens tuffaste miljömärkning. Inom elområdet ställer märkningen hårda krav på hur elen produceras och på att miljöpåverkan även från den förnybara elproduktionen ska minska. Förutom hårda miljökrav går också några öre för varje såld kilowattimme el märkt med Bra Miljöval till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering. Sammanlagt blir det många miljoner. Exempelvis är Bra Miljöval en stor finansiär av fiskvägar och av borttagande av vandringshinder för fisk i svenska åar och älvar.

Här finns mer information om Bra Miljöval-el och dokument med de elbolag som erbjuder Bra Miljöval-el: https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el.

 1. Anta en policy för upphandling av varor och tjänster

Välj alternativ som ger så litet klimat-
avtryck som möjligt, återbruka och reparera så mycket som möjligt. Några principer att utgå ifrån inför inköpsbeslut kan vara:

 • Överväg om inköpet verkligen behövs, kan ni återbruka, köpa begagnat eller reparera.
 • Välj alltid de resurseffektivaste produkterna och tjänsterna.
 • Köp alltid miljö- och rättvisemärkta produkter när det finns.
 • De varor och tjänster som föreningen köper in ska i möjligaste mån inte innehålla kemikalier som kan skada människors hälsa eller miljö.
 • Miljöskäl bör vara ett godtagbart argument för en ökad kostnad för inköpet.

Naturskyddsföreningen har en strikt inköps- och återbrukspolicy som också innehåller en praktisk vägledning om hur man i första, andra och tredje hand bör tänka vid inköp av olika produktgrupper.

 1. Styr mot miljö- och klimatvänliga vardagsvanor

Vardagliga handlingar som att välja utskrift på båda sidor av papper, ha en bra sopsortering, Ta-ge-hylla för fungerande prylar och böcker, bra cykelparkering med flera praktiska insatser är en god början på det miljövänliga livet. Många små saker gynnar sammantaget det miljö- och klimatbästa valet. Om organisationen är stor och har en bred verksamhet kan det vara värdefullt att mäta de egna klimatutsläppen årligen. Naturskyddsföreningen gjorde det för att få en bild av föreningens klimatpåverkan. Resultatet visade att resandet står för den absoluta merparten, 78 procent av utsläppen (inklusive och på grund av en rätt stor internationell verksamhet) sedan kommer pappersinköp (främst för att trycka medlemstidningen) 8,2 procent, inköpt material (kontorsutrustning, datorer m.m.) 8,0 procent samt el och uppvärmning 6,5 procent. Föreningen använde verktyget Our Emissions från Zeroemission, som kostar en del pengar. Det finns dock ett antal enklare klimaträknesnurror avsedda för privatpersoner som man kan använda även i föreningar: klimatkontot.se från IVL, klimatkalkylatorn.se från WWF och SEI eller svalna.se från Chalmers.

Karin Lexén är generalsekreterare för Naturskyddsföreningen som är Sveriges största och äldsta miljöorganisation. Karin har en bred bakgrund i arbete med miljöarbete och internationella frågor, bland annat från Naturvårdsverket, Miljödepartementet och Stockholm International Water Institute. Karin nås på karin.lexen[a]naturskyddsforeningen.se.