Slutreplik: Om tillitsforskning

Esaiasson menar att invånarna i ”förorten” hade haft det bättre om de litade på varandra mer. Men vad ”förorten” har för problem undersöks egentligen inte, förutom att Esaiasson finner skräp vid sopstationer och att invånarna inte är ”svenska”. Respondenter pratar om diskriminering, arbetslöshet och sociala insatser för unga, men han anser att kommunala bostadsbolag bör vara mer selektiva i urvalet av boende, målet är att ”ändra på vilka som bor där, och att ändra på dem som redan bor där”. Detta liknar pågående insatser i den Danska ”Ghettolagen”. Ja den heter faktiskt så – en rasdiskriminerande reform där Danska regeringen avvecklat medborgares likhet inför lagen. Detta är fakta. De nyliberala aktivisterna på Timbro som gett ut Esaiassons oskarpa ”reportage” har dock en annan affärsidé än faktaproduktion. De vill övertyga oss om att mångfalden i Sverige – och inte den nyliberala politiken – orsakar samhällsproblem. I denna strävan fungerar tillitsforskningen som en nyttig idiot.

 

Nazem Tahvilzadeh är forskare inom urbana och regionala studier vid KTH. Stor del av hans forskning inriktar sig på medborgar- deltagande, segregation och det civila samhället. Han har utvärderat delar av svensk folkbildning och är en del av Kurages redaktionsråd. Han nås på nazem.tahvilzadeh@abe.kth.se.