Varför måste jag vara vaken hela natten?

Zakarya Afzali är en av de 35 369 ensamkommande barn som kom till Sverige 2015 och som sökte asyl. I Kurage #32 (2019) gav han sin bild av Sverige och världen och berättade hur han då kände – att skriva var ett sätt för honom att hantera sin svåra situation. 

Många har glömt bort att alla har lika värde

Vi bor i en värld som har olika situationer.
Många är generösa och många är giriga. En del av de har ingen mat, några har en husmanskost och några äter en kunglig mat.
Många har inget att klä sig i, några har slitna kläder och många har jättefina.
Många ska samla sina pengar och resa någonstans, några har inga pengar att köpa mat och många har ju mycket pengar och vet inte vad ska de göra med sina pengar.
Många har fina hus med glimmande lampor, några har ingen bostad att bo i och många hus har inga ljus alls.
Många letar efter sällsynta saker och många spolierar dem.
Många har inte fint ansikte, många är jättesöta, många har inget hår och många har tjockt hår men alla kan inte tvätta sig med rent vatten.
Många har svamlat i livet, många har rullande schema för sina liv.
Många har obligatoriska jobb, många har inget jobb och är en behövande hjälp och många behöver inte jobba för att de har mycket pengar.
Många bor med sina kärlekar, många har ingen kärlek och många sneglar bara på dem.
Många skruvar på sig av smärta och ingen hjälper dem och många har personlig läkare.
Många är generösa att ge dricks och många ger dricks med motvilja.
Många har en superbra säng att sova i och många har inte en bordsskiva att äta på.
Många lyser igenom med en film och blir känd men det finns många fattiga pappor och mammor som spelar film varje dag för sina barn och ingen känner dem, för att de är tvungna att göra såhär. Det finns många barn som har sina föräldrar med sig men det finns många som har förlorat sina familjer och har ingen, de sitter på en hörna och deras liv är liksom natt som är mörk och ingen ser dem, de har inget hopp till framtiden.
Många har glömt bort att alla har lika värde, de har glömt bort mänskligheten! Det föds många barn i hela världen varje dag men mänskligheten går sönder varje dag!


Varför måste jag vara vaken hela natten?

Varför känner jag mig så gammal?
Jag är 19 år men jag känner att jag 100 år!
Varför måste jag vara vaken hela natten?
Hur lång tid jag måste ljuga för mina kompisar att jag mår bra?
Varför måste jag vakna med mardrömmar?
Varför är livet så jävla svårt?


Jag förstår att det inte finns plats i världen för mig och mina kompisar

Jag förstår att det inte finns plats i världen för mig och mina kompisar som varit flyktingar i hela livet! Nu efter 3 år har mina drömmar bytt sin plats med mardrömmar. Jag skäms över mig själv för att jag tänkte fel, för att jag drömde fel, för att jag valde fel. Mitt liv är mörkare än igår! Jag har tappat bort mitt hopp! Jag kan inte tro på mig själv.


Jag hörde att man måste betala för livet men är det nån som veta om hur man kan köpa ett liv?
Vart finns det?
Hur mycket kostar det?
Jag behöver inte ett speciellt liv!
Jag behöver bara ett normalt liv som de andra har.
Är det bara migrationsverket och regeringen som säljer och köper liv?

Var finns Liv?
Var finns Liv?
Var finns Liv?

 


Ur Migrationsdomstolens dokument Dom

Den allmänna säkerhetssituationen i Afghanistan är, även om den är allvarlig, inte sådan att den i sig ger rätt till uppehållstillstånd. Den land­information som finns ger inte heller stöd för att den allmänna situationen för hazarer i Afghanistan är sådan att den i sig är skyddsgrundande. Migrationsdomstolen ska därför bedöma om xxxxxxx har individuella skäl som medför att han ska beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande.

Migrationsdomstolen anser att vad som har kommit fram i målet om xxxxxxs anpassning till Sverige och om hans situation i hemlandet inte är tillräckligt för att han kan beviljas uppehållstillstånd grundat på bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter. Inte heller vid en samlad bedömning av hans situation kan han ges tillstånd på den grunden. Att utvisa xxxxxx kan inte heller anses oproportionerligt enligt artikel 8 i Europakonventionen eller skulle strida mot något annat svenskt konventionsåtagande.

 

Ur Migrationsverkets beslut

Beslut

Migrationsverket beslutar att

  • avslå ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd
  • avslå din ansökan om statusförklaring
  • utvisa dig ur landet med stöd i bestämmelserna i 8 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716)
  • utvisningen ska ske genom att du reser till Afghanistan. Om du kan visa att något annat land kan ta emot dig, får du i stället resa dit
  • du ska lämna Sverige senast fyra veckor efter att det här beslutet har fått laga kraft, enligt 8 kap. 21 § utlänningslagen. Om du inte lämnar landet inom den tiden kan du få ett återreseförbud enligt 12 kap. 15 a § utlänningslagen

Det är Migrationsverkets bedömning att etablering i Kabul är rimligt och relevant för vuxna män såvida det inte finns individuella omständigheter som talar emot detta, till exempel medicinska skäl. Några sådana omständigheter föreligger inte. Du är en man i arbetsför ålder.


Samtidigt:

“The conflict in Afghanistan continues to kill far too many civilians and has caused longlasting suffering, both physical and psychological, to countless others. The fact that the number of children killed this year is the highest on record, is particularly shocking. In addition to the lives lost, the dire security situation is preventing many Afghans from enjoying their economic, social and cultural rights, with thousands of children already handicapped for life because of attacks on schools and medical facilities. I call on all parties to the conflict to fully respect international humanitarian and international human rights law to protect the lives of all civilians.”
Michelle Bachelet, United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, February 2019
citerad i UN Assistance Mission in Afghanistan. UNAMA,-

– Utdrag ur FN-rapport: Assistance Mission in Afghanist.an. UNAMA: Protection of Civilians in Armed Conflict – Annual Report 2018.