Värderingar och rutiner hjälper nya att komma in

LINKÖPING | I en värld med många konflikthärdar är det viktigt att känna övertygelse om att förändring är möjlig. Scoutföreningarna runtom i världen förenas bakom detta – något som gör det lätt för nyanlända att komma in. Det tycker George Chamoun, som var med och grundade Jesus Söner scoutkår i Linköping.

>>> Prenumerera på Kurage! Få fyra nummer hem i brevlådan per år för 250 kr! <<<

– JAG VILL BIDRA till att göra världen bättre och ge barn och unga en tro på att de kan påverka, säger George Chamoun, gräsrot och ideellt arbetande ledare och kårutbildare i Jesus Söner scoutkår i Linköping.

Under de drygt fyra år som George Chamoun varit i Sverige har han hunnit lära sig utmärkt svenska, utbilda sig till undersköterska och vara med att starta Jesus Söner scoutkår i Linköping. George är mån om att säga att han inte ensam startat den kår där han nu är ledare och kårutbildare. Alla här är fyllda av energi och engagemang, menar han.

– Vi delar övertygelsen om att alla behöver bidra och medverka till att få saker och ting att växa. Ordet gräsrot är bra, vi kan inte vänta på att andra ska ordna det för oss, säger han.

NÄR GEORGE VAR 21 år flydde han och hans familj från Syrien på grund av kriget. Det tog ungefär ett år för dem att ta sig till Sverige. I december 2013 var den långa resan över. Idag är han nyligen 27 år fyllda och lever med sina föräldrar i Linköping. Han har tre äldre syskon, systern Ninwa och brodern Nahir som båda bor i Schweiz och brodern Sharbel som bor i Nederländerna.

– För mig och mina föräldrar va målet att komma till Sverige. Vi har släkt här som kom hit redan på 1970-talet och som berättat mycket gott om Sverige.

Som nyanländ sökte George sig till kyrkan. Där hörde han talas om några som ville starta en kår. Han saknade det som Scouterna hade gett honom i hemlandet och tog kontakt.

– Med hjälp från Ortodoxa scouter i Sverige (OSS), Scouterna, studieförbundet Bilda och kyrkan startade vi Jesus Söner scoutkår. Nu är det dessutom fl er organisationer och verksamheter som på olika sätt hjälper oss och gör det möjligt att fortsätta, berättar George.

LIVET SOM SCOUT här i Sverige är inte särskilt annorlunda mot det i Syrien. Vissa ceremonier kan vara annorlunda och det kan skilja i färg på halsduk, men regler och Scouternas vision om unga som vill göra världen bättre är gemensamma.

– Värderingarna är desamma vilket gör det lätt att känna sig hemma. Scouterna fungerar i princip likadant över hela världen. Just att det är så lika har varit skönt. Att komma ny till ett land är tufft på många sätt, fortsätter George.

Likheterna gör också att det är förhållandevis enkelt att engagera sig eller ansluta som medlem i en scoutförening i ett nytt land. På två år har Jesus Söner gått från att bestå av 15–20 personer till att vara en scoutkår med ca 120 medlemmar. Många är nyanlända, precis som George, men alla är välkomna. Här deltar såväl barn som föräldrar.

– Vi har roliga och meningsfulla aktiviteter som vi bjuder in till via vår Facebooksida. Vi åker på läger, och alla får en chans att i lagom takt ta ansvar och utveckla sig genom utbildning, berättar han vidare.

– I Syrien var min förening kopplad till kyrkan, såsom är vanligt där. Vi hade ett fotbollslag och en musikavdelning, därför gjorde vi likadant när vi startade Jesus Söner – det öppnar upp för fler intressegrupper att bli medlemmar. Ibland ringer kommunen och vill att vi ska spela musik vid något arrangemang. Vi spelar även i kyrkorna i Linköping, säger George.

ENGAGEMANGET I Scouterna har varit ett bra sätt att lära känna Sverige, svensk kultur och nya människor.

– Sverige är ett tryggt land med många möjligheter. Stat, kommun och olika organisationer hjälper till. När jag tänker på Scouternas vision och vad de drömmer om, då väcks något i mig som ger energi och glädje, avslutar George Chamoun.

 

CECILIA BENGTSSON
Redaktör Kurage
cecilia.bengtsson@idealistas.se