Scouterna om att lyckas växa

ELISABETH DANEFJÄLL är medlemsutvecklingschef på Scouterna och har under många år arbetat med medlemsutveckling i olika former. Hon har tidigare arbetat med att stötta scoutkårer i medlemsvärvning och har under flera år ansvarat för utvecklingen av Scouternas program. Här skriver hon om hur Scouterna jobbar för att rekrytera fler ledare till verksamheten.

>>> Prenumerera på Kurage! Få fyra nummer hem i brevlådan per år för 250 kr! <<<

 

SCOUTERNA VÄXER FÖR fjärde året i rad och det är tålamod och målmedvetet arbete som ligger bakom framgången. Det är viktigt att beskriva vad vi erbjuder och vad ett engagemang i Scouterna ger.

För att få in fler ledare i organisationen har vi arbetat med att stärka våra scoutkårer runtom i Sverige. Vi har arbetat med intern stolthet, hjälpt kårerna att sätta ord på vad scouting innebär vilket har gjort det enklare och mer naturligt för våra medlemmar att fråga andra om de vill engagera sig inom Scouterna. Vi är också tydliga med att det finns olika. uppdrag som kräver mer eller mindre engagemang, alla vill inte bli scoutledare men kan göra andra värdefulla insatser i kåren.

FÖR ATT LEDARE och andra funktionärer ska trivas i kårerna har vi också uppmuntrat dem att se normkritiskt på sig själva. Vad behöver vi förändra för att fler ska känna sig välkomna och trivas hos oss?

Ett hinder för vuxnas engagemang kan vara att de är rädda för att inte klara av uppdraget, både i tid och innehåll. Det är därför viktigt att vara tydlig med vilka förväntningar som finns och att inga förkunskaper krävs. I Scouterna lär vi oss tillsammans under resans gång, vi kallar detta »learning by doing«. Utbildningen Trygga Möten är dock obligatorisk, den har vi för att lära mer om hur vi förebygger och hanterar mobbning och kränkningar så att vi kan erbjuda en trygg och säker verksamhet för barn och unga.

Givetvis finns det mycket kunskap som är bra att ha som ledare inom Scouterna. Vi har därför sett över vårt utbildningssystem så att det bättre passar de behov nya ledare har. Vi har även sett till att alla våra ledarutbildningar är aktuella och relevanta. Scoutledare kan skräddarsy sin egen kompetensutveckling och välja bland de utbildningar vi erbjuder för att fortsätta inspireras och utvecklas. Grunden i att lyckas växa är att ha en attraktiv och spännande verksamhet.

En viktig framgångsfaktor är att vi satsat på anställda som hjälper kårerna att göra hållbara och långsiktiga rekryteringsplaner.

NÄR VI FRÅGAR om någon vill engagera sig inom Scouterna gör vi det med stolthet, då vi vet att vår verksamhet ger mervärde till individen. Att gå med i Scouterna öppnar upp för en ny gemenskap, personlig utveckling och många roliga äventyr. Ύ

 

ELISABETH DANEFÄLL
Medlemsutvecklingschef Scouterna
elisabeth.danefjall@scouterna.se