När uppdraget är att hjälpa folk att avgå

Samtidigt som många ideella organisationer desperat trånar efter nya medlemmar och ökat engagemang finns aktörerna som jobbar med att istället hjälpa människor lämna rörelser. Passus på Fryshuset är ett sådant exempel. De bedriver avhopparverksamhet för medlemmar i kriminella gäng, och kriminella nätverk, alltså territoriella grupperingar.

De jobbar terapeutiskt med att förändra tankemönster och hitta nya värderingar, men även med att skapa en ny klädstil, gångstil och prat för att passa in i samhället igen.

Och där finns Peter Svensson. Han har själv lagt sin kriminella bakgrund bakom sig och hjälper nu andra att göra detsamma.

– Det är viktigt att hjälpa de som är motiverade att lämna och få tillbaka dem i samhället ur en demokratisk aspekt. Det innebär både en samhällsekonomisk vinst, men även en vinst för individen, dess anhöriga som ofta hotas, för brottsstatistiken och potentiella brottsoffer.

Varje persons bakgrund är unik. Peter har arbetat med människor från norr till söder, från andra länder och andra kontinenter. Den stora gemensamma nämnaren är att de alla valt den kriminella vägen då den erbjudit tillhörighet, bekräftelse och sammanhang.

– De känner alla ångest och depression, många av dem har olika neuropsykiatriska diagnoser. Samhörigheten och identiteten har byggts upp under tio till 15 år, det tar tid att jobba bort. Vi klär av dem nakna, men vi måste också succe-
sivt klä på dem på nytt igen.

Ett exempel är Rene Lobos. Rene var inte mottaglig för att träffa varken en psykolog eller  präst. Men när uppsökaren föreslog Peter så gick han med på ett möte. De träffades första gången medan Rene satt i häkte.

– Jag var inte öppen för att träffa eller lära känna nya människor då. Men jag fick ett gott intryck av Peter. Han kom in och utstrålade trygghet, självsäkerhet och stabilitet. Han lyssnade på mig utan att döma och kom med råd. Det fick mig att känna att han varken skulle lura eller svika mig, så vi fortsatte att träffas, säger Rene.

Hos Passus får varje individ får ett skräddarsytt program. Det sätts ihop helt utifrån den sökandes behov och förutsättningar, och det är de första månaderna som är mest intensiva. Efter tre månader har de sökande ofta gått in i en identitetskris.

– Då blir vi jätteglada, men de mår såklart jättedåligt. Det är här den terapeutiska processen kommer in, berättar Peter.

För Rene var också den första tiden svårast.

– Allt var nytt, jag var så rädd. Jag hade mycket demoner i huvudet som drog åt andra hållet. Vi försökte i början när jag kom ut ur häktet, men jag hade ena foten kvar i kriminaliteten. Jag drogs tillbaka och torskade på nytt. Men Peter fortsatte ha kontakt med mig hela tiden. Han hade lovat att han aldrig skulle lämna mig, och det höll han hela tiden. Så än idag. Det är klart att man faller, det är en del av livet. Men Passus fanns alltid där och hjälpte mig upp.

Den stora gemensamma nämnaren är att de alla valt den kriminella vägen då den erbjudit tillhörighet, bekräftelse och sammanhang

Passus jobbar inte uppsökande och är restriktiva med informationsspridning. Istället samarbetar de med kriminalvården, Polisen och andra myndigheter som slussar folk vidare till Passus, precis så som Rene kom i kontakt med Peter. Peter understryker att det är viktigt att klienterna är där frivilligt.

– Kännedomen sprids främst från mun till mun. När andra kriminella ser en aktad ledare som lämnat och lyckats, skapas motivation som ger positiva effekter. Kravet är att de ska vara motiverade och avstå från kriminalitet och droger, säger Peter.

När Passus hjälper en person, får de med sig många fler som mår bättre av det på köpet. Peter tycker att alla har ett ansvar, såväl samhället som individen, som måste axlas om vi ska förändra den kriminella utvecklingen i Sverige. Och vill inte individer förändra sig så är det polisiära insatser som behövs – folk ska inte välja den destruktiva vägen.

För Rene var det just så, ett val. Även om hans pappa var tungt kriminellt belastad, så var beslutet hans eget. Då var han 23 år, och insåg att det var det här han ville göra. Innan hade det förvisso varit busigt och stökigt, men han livnärde sig inte på kriminaliteten. När han väl bestämt sig spårade det ur.

– Jag kommer aldrig att skylla på min farsa, han visade på alternativet och öppnade dörren, men beslutet var mitt eget.

Uppskattningsvis kostar en kriminell individ samhället 23 miljoner under en 15-årsperiod. Och även om samverkan med Polisen är god, påpekar Peter att för stor del av arbetet mot kriminalitet sker för isolerat. Och såklart ligger en stor svårighet i att hitta finansiering; att myndigheter är så projektdrivna motverkar det långsiktiga arbetet.

– Vi behöver koppla ihop myndigheter, kommuner och civilsamhälle och gå in i verksamheter i partnerskap. Alla gör jobbet bra, men om vi skulle göra det tillsammans skulle effekterna bli ännu större. Man måste våga satsa, och våga förlora. Kanske fungerar en metod just nu, men samhället förändras hela tiden. Vi måste kunna skapa nya verksamheter där behoven uppstår.

Passus startades just så, när Fryshuset upptäckte att allt fler hörde av sig till Exit, som egentligen arbetar med nationalistiska gäng. Peter ser att våldet i samhället blir allt grövre, och kriminaliteten allt synligare.

– Två individer sätter den prägeln i ett helt område. Hela området dras ner »tack vare« det. Nu använder de skjutvapen, dessförinnan var det knytnävarna, och ännu tidigare knivar. Är det en konflikt mellan två gäng så måste våldet trappas upp, eftersom det handlar om respekt och heder och att ständigt öka sitt våldskapital. Den som har störst våldskapital har mest att säga till om.

– Man vill alltid vara fruktad och farlig. För att lyckas måste man gå in och bygga upp en identitet, en identitet kring någon man inte är. Jag ville bara växa inom det där, jag hade så mycket sår, var rädd och hatisk. I det var kriminalitetens om terapi. Det blev allt värre och grövre, och vi hade gett upp. Jag kände mig misslyckad, berättar Rene.

Peter menar att det är den blandade kompetensen på Passus som är nyckeln till framgången. Vissa har egna erfarenheter av kriminalitet. Det är viktigt att de hunnit slutföra sin egen resa, eftersom det inte går att hjälpa någon längre än en själv kommit. Men där finns även psykologer, socionomer och kriminologer. En salig blandning av utbildningskompetens och egna erfarenheter.

När klienterna lämnar Passus ett år senare ska de ha eget boende, arbete eller utbildning och en fritidssysselsättning i vilken de kan skapa en ny tillhörighet och identitet. I vissa fall byter de bostadsort. Då påbörjas en utslussningsperiod
om sex månader, och sedan följer Passus upp varje klient under två års tid.

För Rene handlade kriminaliteten om att fylla ett tomrum och en sorg. Från gänget fick han bekräftelse och acceptans, men det var inte ärligt. Idag lever han efter nya värderingar, principer och tankemönster. Han jobbar på ett stödboende, med träningslägenheter och skyddade boenden. Nu pluggar han också till specialpedagog och målet är att en dag öppna sitt eget stödboende.

– Passus har lärt mig att det går att leva ett liv jag aldrig trodde var möjligt, att älska mig själv, och acceptera den jag är. Jag ser upp till mig själv idag. Peter har hjälpt mig att ändra hela min mentalitet, mina tankemönster och beteenden. Jag har hittat min tro, ett självledarskap och börjat bry mig om människor. Jag älskar mitt jobb, och jag vet att jag vill jobba med människor. Det kommer jag alltid att fortsätta med, och jag tror att man genom att hjälpa andra också hjälper sig själv. †

Hedda Tingskog
Medarbetare Kurage.
hedda.tingskog@idealistas.se


Passus fär en avhopparverksamhet som bedrivs av Fryshuset och startades år 2010. De hjälper folk som vill lämna kriminella gemenskaper med återanpassning till samhället. Dessutom  stödjer de anhöriga till unga som är på väg in i kriminaliteten. 

Peter Svensson arbetar som metod- och utvecklingsansvarig på Passus. Han har själv mångårig erfarenhet från den kriminella världen. I intervjun berättar Peter hur det är att hjälpa folk att avgå och vilka effekter det ger. Vi får även höra Rene Lobos, som delar med sig av hur han kom in i kriminaliteten och vad mötet med Peter och Passus betytt för honom. 

 

Vi vill ha fler prenumeranter till Kurage. Klicka här nedan!