Ett litet förslag – för en bättre civilsamhällspolitik

Kurages redaktör Erik Wagner har ett litet förslag om hur vi ska få en bättre civilsamhällspolitik. Det kanske är läge att kasta idén på en paraplyorganisation och istället tänka plattform. Läs förslaget. Något måste i alla fall göras.

Häromdagen skrev jag i Facebookgruppen På dagordningen om någon mer än jag mindes Miljöpartiets vallöfte om att göra ideella organisationer helt eller mindre av projektmedel. Det ledde till en kort och effektiv debatt om ideella organisationers förmåga (eller bristande förmåga) att gå samman och lobba effektivt i frågor som rör deras förutsättningar.

Det finns ett gäng paraplyorganisationer som är rätt effektiva, inte minst hela Riksidrottsförbundet som lyckas få ekonomiska satsningar i nästan varenda budget. Det finns också några stora, komplicerade, dialogprocesser mellan ”sektorn” och staten. Överenskommelsen är en sådan med diverse möten och konferenser och Partsgemensamt forum är en annan. Civos startades för några år sedan som ett svar på den nuvarande civilsamhällspolitiken, en organisation som inte lyckats förskaffa sig varesig mandat eller pengar. Forum är en organisation med fokus på sociala frågor som de senaste åren har ägnat sig åt att försöka införa IOP (idéburet offentligt partnerskap) som en av uppenbarligen få lösningar på de sociala organisationernas möjlighet att göra ännu mera stordåd. FRII samlar insamlingsorganisationerna. De lyckades för några år sedan få avdragsrätt på just gåvor, en reform som den nuvarande regeringen drog tillbaka, utan att på något sätt ersätta organisationernas förlorade intäkter.

Nåväl. Hur ska ideella organisationer, med alla dess olika perspektiv, kunna samverka för att effektivt påverka politiken? Det är inte direkt som att framtidens samhällsutmaningar inte behöver en mångfald av ideella aktörer som jobbar häcken av sig för att göra världen bättre. Många talar om att organisationerna behöver samlas bakom en röst; ett slags Svenskt Näringsliv för ideella aktörer… kanske Svenskt Föreningsliv? De försök jag kan överblicka verkar gå ”lagom” bra. Det verkar vara svårt att lämna över mandat i politiska frågor till en megastor paraplyorganisation. Men när det bränner till och vissa förutsättningar är under hot, verkar organisationerna i stor utsträckning hitta ämnesspecifika lösningar och inte gå genom befintliga paraplyorganisation.

NÄR MOMS PÅ IDEELL SECOND HAND var på tapeten var många av de etablerade paraplyorganisationerna (Forum, Civos, FRII) med i matchen men det kändes ändå som att de drabbade organisationerna drog det tunga lasset. Ett nätverk med namnet Ideell Second Hand bildades. Okej.

Nu när framtidens spelpolitik har diskuterats ett flertal gånger (en fråga jag är tämligen insatt i eftersom jag är ideellt aktiv i IOGT-NTO) har frågat främst hanterats i ett nytt nätverk: Ideell spelallians. Aktörer som Forum och Civos har visat svalt intresse. Partsgemensamt forum ville ens inte diskutera frågan, när jag föreslog det, trots att ämnet riskerar att handla om miljarder kronor till ideella aktörer. Men däremot funkade det att samla ihop just de organisationerna som saken gällde. Gott nog kanske.

Jag har dock ett förslag. Det kanske är ett dåligt förslag, men det är ett förslag. Dagens paraplyorganisationer fungerar inte tillräckligt bra. Politikområdet Civilsamhällspolitik är alldeles för litet. Inga riksdagspartier har en väl utvecklad civilsamhällspolitik. De har inte fått tillräckligt stabil kritik för att de inte har det, trots att detta är frågor som upptar häften av Sveriges befolkning, genom ideella insatser. Något behöver göra.

MITT FÖRSLAG KOMMER HÄR: Jag tror kraften och engagemanget finns i sakfrågorna. Att medverka i stora dialogprocesser kring hur stat och idéburna organisationer ska samverka är bra och viktigt men svårt att prioritera i diverse budgetprocesser. Men när det bränner till, kring huruvida resegaranti ska omfatta Scouternas interna resor eller framtida finansiering så finns det engagemang och även budget för insatser.

Jag föreslår en politisk plattform som har två syften; (1) Omvärldsbevakning. Vilka frågor är aktuella? Vilka ämnen borde vara aktuella? Vilka utredningar är på gång? (2) Processledning. Utifrån vilka frågor som dyker upp, vilka borde träffas och prata om detta? Ni som älskar avdragsrätt träffas i detta rummen och ni som avskyr avdragsrätten träffas i ett annat rum. Här är ett underlag, sätt igång och tyck. Och framförallt: fortsätt att företräda era egna organisationer.

Förstår ni hur jag menar? Inte en organisation som ska prata med EN röst för hela vårt breda föreningsliv utan en plattform som hjälper organisationerna att bli bättre på civilsamhällspolitisk påverkan. Frågan är om det dessutom inte borde kunna gå att finansiera. En till två politiska sakkunniga, kanske en jurist och en duktig processledare och kan skapa ett gott nätverk inom organisationerna, hur svårt skulle det vara att finansiera?

Är det möjligt? Är det önskvärt? Är det ens ett förslag värt att diskutera? Jag vet inte, men Sveriges föreningar förtjänar bättre lobbyinginsatser än det vi har idag.

 

Erik Wagner
redaktör för tidskriften Kurage