Ett efterlängtat skratt ger människor bättre liv, av Jennifer Vidmo

På flykt reduceras människor ofta, exempelvis till nummer i statistiken. I mötet med clownen och skrattet förvandlas vi alla till människor igen, menar Jennifer Vidmo, generalsekreterare för Clowner utan Gränser. Artisternas sätt att bemöta barn och unga leder till att deltagarna i deras föreställningar, workshops och cirkusläger får ökad livsglädje och styrka.

Idag vaknade över 30 miljoner barn, runt om i världen, upp till ett liv präglat av oro, våld och ovisshet. Dessa barn tvingas växa upp mitt i en brinnande konflikt eller på flykt undan ett krig som inte har någonting med dem att göra. Under sin barndom kommer de uppleva så många saker som inga barn någonsin ska behöva uppleva. De lever just nu sina liv utan tillgång till sina mänskliga rättigheter.

DÄRFÖR FINNS CLOWNER UTAN GRÄNSER. En ideell organisation som sedan starten 1996 skickat clowner och cirkusartister till världens mörkaste platser för att hjälpa barn till att bara få vara barn igen för en stund. Vi påminner om den kittlande känslan lek sprider i kroppen och om hur magiskt det faktiskt är att få skratta riktigt gott tillsammans med såväl nya som gamla vänner. Genom skrattet kan vi skrämma iväg alla bekymmer för en stund. Genom lek kan vi stimulera barns kreativa sidor och hjälpa dem uttrycka sina känslor. Genom att skapa framtidstro förändrar vi strukturer, bryter destruktiva mönster och skapar nya, positiva förebilder. Genom skrattet är vi med och skapar fred i världen.

”Men med skratt kan vi väl inte få slut på krigen” tänker du kanske nu. Och nej, det är sant. Med skratt kan vi inte besegra IS. Med skratt kan vi inte stoppa bombningarna i Syrien. Inte heller kriget i Burma, i Sydsudan eller i Demokratiska Republiken Kongo. Med skratt kan vi heller inte lösa konflikten mellan Israel och Palestina.

Men med skratt, humor och medmänsklighet som metod kan vi fylla både barn och vuxna som lever i dessa krigshärjade områden med känslan av och tron på att situationen inte är för evigt. Vi kan skapa en alternativ drömvärld att bege sig till när verkligheten blir alltför tuff. Det är livsviktigt. För skratt är mer än glädje. Skratt fyller det räddade livet med mening.

FÖR MÄNNISKOR SOM LEVER mitt i ett krig eller på flykt undan det, är det fundamentalt avgörande att ha något att tro på i den situationen. Clowner utan Gränser ger det psykosociala stöd personer i kris behöver för att få en stunds paus och vila, för att sedan fortsätta orka kämpa. Att humor, skratt och aktivitet i dessa stunder då på riktigt hjälper människor har Clowner utan Gränser sett bevis på om och om igen under våra 20 år på plats i världens konflikt- och krisområden. Och våra samarbetspartners vittnar om samma sak. I Grekland har vi under det senaste året arbetat tillsammans med bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR för att välkomna och möta de människor som flytt över Medelhavet för att söka skydd i Europa. Personal och volontärer från UNHCR har berättat om hur clownernas besök varit livsavgörande för många av barnen i flyktinglägren. ”Vi kan inte göra någonting för de här människorna” sade en UNHCR-anställd till oss, ”men ni kan ge dem hopp”.

Att Clowner utan Gränsers metoder på riktigt når fram till människor och gör skillnad för deras välmående, vid artisternas besök men även på ett långsiktigt plan, är något jag påmints om vid alla turnéer jag varit med på under mina år som generalsekreterare för organisationen. Under hösten 2015 var jag exempelvis med ett team på Lesbos när de arbetade med barn och vuxna på flykt. Som vanligt skockades barnen runt clownerna men nu stod även fler föräldrar än vanligt med dem, bakom sina barn så de skulle se ordentligt, men lika nyfikna och fascinerade av artisternas tricks som de små. Sedan gick de iväg, satte sig på en lite avskild plats och började öva. Och öva. När jag frågade en av papporna om det berättade han för mig att han så gärna skulle vilja lära sig clownens trolleritrick för att kunna visa hela sin familj senare. ”På flykt kan jag inte ge mina barn tak över huvudet, en skolgång eller den trygghet som jag vill” sade han till mig. ”Men då ska jag i alla fall se till att mina barn får skratta riktigt mycket.”

På en Clowner utan Gränser-föreställning är det tydligt vilket band som skapas mellan människorna i publiken när de skrattar tillsammans. Det är fantastiskt att se hur föräldrar njuter av att se sina barn skratta men också hur barnen skrattar ännu mer när de också ser sina föräldrar slappna av och delta i aktiviteten. Där och då blir det glasklart vilken positiv inverkan skratt faktiskt har på människans välmående. Det blir tydligt att ett efterlängtat skratt som äntligen förlöses bidrar till att familjer på flykt får ett bättre liv.

FÖR VAD ÄR det egentligen som händer när du skrattar? Hur kan skratt vara en sådan otroligt läkande kraft? Jo, när du skrattar ges en välbehövlig distans till livet som hjälper till att skapa balans när allt runtomkring är kaos. Med skrattet kan vi skapa rum för att våga visa känslor, släppa fram det spontana i skrattets allvar och hjälpa gråten att finna tröst. Skrattet är en gnista av hopp som kan lysa upp de mörkaste av stunder. Skrattet förenar människor, bortom politiska, ideologiska och religiösa separationer. Med skrattets språk når vi hela världen. Ibland är världen i kvarteret bredvid. Ibland i ett flyktingläger i Rwanda. Ibland i hamnen i Aten. Ibland någon annanstans. Skrattet är gränslöst.

När Clowner utan Gränsers artister arbetar i fält fokuserar de på varje individ och hens unika potential. Oavsett situation strävar vi alltid efter att bortse från livssituation, omvärld eller andra påträngande utmaningar. På flykt reduceras människor ofta, exempelvis till nummer i statistiken. I mötet med clownen och skrattet förvandlas vi alla till människor igen. Vi väljer att fokusera på den energi och gnista av liv som finns hos varje människa. Våra artisters unika sätt att bemöta barn och unga leder till att deltagarna i våra föreställningar, workshops och cirkusläger får ökad livsglädje och styrka. Andra organisationer gör så att människor överlever. Clowner utan Gränser får människor att börja leva igen.

VÅRA ERFARENHETER AV DETTA är många. Efter att clownerna besökt flyktinglägret Za’atari i norra Jordanien hörde lokala volontärer som arbetar med barnen i lägret av sig till oss och berättade: ”Sedan ni kom hit har barnen slutat leka krig – och börjat leka clowner.” Det ligger mycket i de orden. Det låter enkelt men är samtidigt så fundamentalt viktigt. Och det visar på hur våra metoder på riktigt förändrar världen, att vi bidrar till fred.

UNDER ÅREN HAR Clowner utan Gränser mött många människor som bokstavligen stått framför ett val i livet och då valt att fortsätta med cirkusträning framför att gå med i en väpnad grupp eller destruktiv rörelse. Därför arbetar vi målmedvetet och fokuserat för att nå de barn och ungdomar som löper risk för att rekryteras till dessa organisationer. I Sydsudan utbildar våra artister exempelvis ungdomar till ”Glädjeambassadörer” och efter cirkuslägret tar ungdomarna med sig sina nyvunna kunskaper hem till sina familjer, vänner och samhällen. Så sprids positiva ringar på vattnet. Vår samarbetspartner Gisenyi Acrobats i Rwanda är ytterligare ett exempel på personer som använder cirkusmetoder för att rädda liv. Artistkollektivet består av akrobater som själva växte upp på gatan efter att ha förlorat sina familjer under folkmordet 1994 men som genom akrobatiken hittade en väg från kriminalitet och gatan och som nu arbetar för att hjälpa ungdomar i liknande situationer genom att erbjuda ett alternativt sammanhang. Istället för att gå med i en väpnad rebellgrupp kommer barn och ungdomar på Gisenyi Acrobats cirkusträningar.

KANSKE KAN VI inte få slut på världens alla konflikter med endast skratt som medel idag. Men varje barn Clowner utan Gränser fyller med skratt och hopp är ett barn som ges möjligheten att fortsätta med den aktivitet som skapar glädje och en bra känsla i kroppen istället för att välja våldets bana. Det är hållbart fredsarbete. Varje barn som får kärlek och framtidstro är ett barn som löper mindre risk att hamna i en destruktiv och nedåtgående spiral. Det är hållbart fredsarbete. Varje barn som vi möter och skrattar tillsammans med är ett barn som påminns om att världen faktiskt kan vara en god och ljus plats. Det är hållbart fredsarbete. En av akrobaterna i Gisenyi Acrobats förklarade det så enkelt, så självklart, under vår senaste turné med dem i Rwanda i år: ”Clowner utan Gränser är en fredsorganisation. För du kan ju inte kriga och skratta samtidigt.”

 

Jennifer Vidmo är generalsekreterare för Clowner utan Gränser.

 

Prenumera på Kurage genom formuläret här nedan. För 250 kr får du fyra nummer hem i brevlådan under ett år.

    *Obligatoriskt