Folkbildningsrådet är ny samarbetspartner till Kurage

Folkbildningsrådet blir från årsskiftet ny samarbetspart till idétidskriften Kurage. Kurage lyfter frågeställningar som är relevanta för det civila samhället och för folkbildningen. Fokus ligger på att diskutera betydelsen av och förutsättningar för ideell organisering.

– Att få med Folkbildningsrådet i vårt arbete betyder mycket. Folkbildningens roll för svenskt föreningsliv kan nog inte överskattas , säger Erik Wagner, redaktör för Kurage.

Kurage kommer ut fyra gånger per år och varje nummer har ett nytt tema som är relevant för Sveriges samtliga föreningar. I varje nummer får ledare och aktiva i civilsamhället en möjlighet att ge sin syn på relevanta samhällsfrågor Under 2016 har till exempel demokratins behov av utveckling, antidemokratiska rörelser och folkbildningens frihet utforskats i olika nummer.

– Folkbildningen är en del av det civila samhället och vi ser samarbetet med Kurage som en möjlighet att lyfta våra frågor och ge folkbildningen nya perspektiv på den egna verksamheten, säger Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

 

 

För 250 kr får du fyra nummer av Kurage skickad till dig under ett år. Prenumerera redan idag!

    *Obligatoriskt