Civilsamhället och regeringsförklaringen

Idag har vi kunnat lyssna till vår statsminister och dennes regeringsförklaring, om man är intresserad av politik. Tidskriften Kurage spetsade öronen extra efter ord och termer som har med civilsamhället att göra och efter en kort sökning så landade vi i detta resultat:

Ideell/ideella: 0 träffar. 

Medlemmar: 0 träffar.

Förening: 1 träff

”Sverige leds av en feministisk regering. En ny strategi mot mäns våld mot kvinnor presenteras. Sexualbrottslagstiftningen stärks. Hedersvåld bekämpas. Stödet till föreningslivet höjs, samtidigt som kraven på arbete mot rasism och för demokratiska värderingar och jämställdhet skärps.”

Civilsamhälle: 1 träff

”Jobbtillväxten ska fortsatt stimuleras och matchningen på arbetsmarknaden förbättras. Målet att 2020 nå EU:s lägsta arbets-löshet vägleder den ekonomiska politiken. Insatserna görs i bred samverkan – med näringslivet, akademin och civilsamhället.”

Avdragsrätt: 0 träffar. 

Organisationer: 3 träffar 

”Om en vecka lanserar Sverige tillsammans med en rad länder, företag, fackförbund och internationella organisationer ett globalt initiativ – Global Deal – för att stärka löntagare, företag och samhällen. Globaliseringens fördelar måste komma alla till del.”

”Agenda 2030. Nationellt deltar kommuner, landsting, frivillig-organisationer, näringsliv, forskare och myndigheter i genomförandet. Ett nytt policyramverk för biståndet presenteras.”

”Förutsättningar att utöva friluftsliv förbättras. Alla ska ha tillgång till naturen. Värdefull natur skyddas och sköts. Fler naturskogar bevaras. Nya marina reservat inrättas. Ambitionerna för biologisk mångfald höjs. Stödet till både idrottsrörelsen och friluftsorganisationerna ökar. Folkhälsoarbetet uppgraderas.”

Social ekonomi: 0 träffar 

Volontär: 0 träffar 

Kooperation: 0 träffar 

Idrott: 1 träff

”Förutsättningar att utöva friluftsliv förbättras. Alla ska ha tillgång till naturen. Värdefull natur skyddas och sköts. Fler naturskogar bevaras. Nya marina reservat inrättas. Ambitionerna för biologisk mångfald höjs. Stödet till både idrottsrörelsen och friluftsorganisationerna ökar. Folkhälsoarbetet uppgraderas.”

Frivillig: 2 träffar

”Nu ska nya medmänniskor börja studera och jobba för att bidra till samhället. Väldigt många kommuninvånare, anställda och frivilliga gör i dag stordåd i det syftet. Vi ska tillsammans bekämpa segregation och diskriminering. Vi ska stå sida vid sida, för människovärde och demokrati. Och vi ska stå upp mot rasism, extremism och splittrande hat!”

”Agenda 2030. Nationellt deltar kommuner, landsting, frivillig-organisationer, näringsliv, forskare och myndigheter i genomförandet. Ett nytt policyramverk för biståndet presenteras.”

Vi hoppas att denna lilla sökövning kan inspirera dig till att läsa hela regeringsförklaringen och fundera lite på vad ni kan göra för att lyfta upp vikten av ett starkt civilsamhälle i ert påverkansarbete.

Vid tangenterna,

Erik Wagner
redaktör, Kurage