Stötta tidskriften Kurage

Tidskriften Kurage är en plattform för idésamtal om civilsamhällets förutsättningar och betydelse och frågor som påverkar ideell organisering i Sverige. Det kan vara demokratifrågor, samhällsutmaningar som kunskapsklyftor och etablering av nyanlända.

Vi lyfter frågor om ledarskap, civilsamhällspolitik och funderar på vad forskarna har för påverkan på oss ideellt aktiva. Men vi behöver dig för att fortsätta kunna ge ut en tankeväckande tidning. Här är tre tips på hur du kan stötta Kurage:

1. Prenumera på Kurage! Det är väldigt enkelt. För 250 kr får du fyra nummer av Kurage under ett helt år. Ännu bättre är det om hela din styrelse prenumererar, eller din avdelning eller alla era distriktsordföranden? Prenumera här.

2. Annonsera i Kurage! Detta är ju lite bökigare förstås. Men om du (eller ni) annonserar i Kurage når du ordförande och generalsekreterare inom en stor mängd av stora ideella organisationer. Vi är en unik kanal för att nå ut till samhällsengagerade och ansvarstagande människor, runt om i Sverige. Maila Erik Wagner om du vill annonsera.

3. Bli samarbetspartner! Just nu är vi väldigt stolta och glada över det samarbete vi har med Studieförbundet Vuxenskolan, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och IDEELL ARENA. Utan dem hade det faktiskt inte varit möjligt. Är din organisation eller ditt företag sugen att ingå partnerskap med Kurage på något sätt? Ta en första kontakt med Erik Wagner med dina idéer.

Om du inte har möjlighet att stötta oss på något av följande sätt så kanske du ändå kan läsa, prata om och sprida de artiklar vi lägger ut på nätet. Du hittar dem på idealistas.se/kurage.

Tack!

Erik Wagner
redaktör, Kurage