På dagordningen: Bättre förutsättningar för ett starkt civilsamhälle

Den 11 april arrangerade Tidskriften Kurage och Akademikerförbundet SSR ett samtal om utredningen Palett för ett stärkt civilsamhället (SOU 2016:13). Se hela seminariet i efterhand här.

Seminariet inleddes med att Maria Graner, utredningssekreterare höll en genomgång av utredningen. Därefter följde ett samtal med Anna Carlstedt, ordförande Röda Korset, Anna-Karin Andersson, verksamhetschef Ideell Kulturallians, Mattias Hjelmberg, politisk rådgivare Riksidrottsförbundet och Erik Wagner, redaktör tidskriften Kurage.

Moderator var Hanna Broberg, chefsstrateg Akademikerförbundet SSR.