»Jag har aldrig sett så mycket engagemang«

Den senaste flyktingströmmen har satt press på Sveriges politiker och offentliga institutioner. Samtidigt har den visat på betydelsen av ett starkt, men också flexibelt, civilsamhälle. Anton Aslander träffar Abdallah Salah, ansvarig för Islamic Reliefs verksamhet i Sverige, för ett samtal om civilsamhällets roll i flyktingkrisen.

Runt om i Sverige har frivilligorganisationer välkomnat flyktingar och bidragit med transporter, övernattning , dusch, mat, information och tolkning – ofta helt eller delvis utan stöd från det offentliga. Exempelvis har Islamic Relief, bara i Stockholm, härbärgerat över 3 500 människor.

– På Islamic Relief förstod vi tidigt att vi kunde göra stor skillnad för flyktingarna och såg att det fanns ett behov av struktur i hjälparbetet på T-centralen. Det var otroligt många engagerade som ville hjälpa till samtidigt som det saknades organisering. Tillsammans med Refugees Welcome Stockholm och andra organisationer såg vi till att samordna dessa goda viljor så gott vi kunde.

– Vi insåg även snabbt att flyktingarna som kom behövde någonstans att stanna och kontaktade därför Stockholms moské redan första dagen, för att fråga om vi inte kunde erbjuda mat och husrum i deras lokaler. Där kunde de människor som kom få en plats för vila, återhämtning och stöd – tänkte vi. Stockholms moské ställde upp och jag har upplevt att många tycker det är särskilt skönt att få komma till just en moské, en plats som känns bekant och som bidrar till trygghet.

Kort efter att Islamic Relief inlett samarbetet med Stockholms moské blev Abdallah kontaktad av Katarina församling, som såg aktiviteten och ville hjälpa till. Församlingen har sedan dess bidragit med både volontärer och lokaler i nära samverkan med moskén och Islamic Relief. Samarbetet över religionsgränserna har hyllats i media och även uppmärksammats utomlands. För Abdallah är det en symbol för den kraft som finns i civilsamhället och som frigörs när vi ser varandras likheter.

– Det här är första gången som jag ser kyrka och moské arbeta tillsammans för att lösa en verklig uppgift – vilket är både fantastiskt och intressant. Här upptäckte vi något nytt ihop och jag tror att alla är villiga att samarbeta även framöver med mer långsiktiga frågor. Jag brukar säga att det, från mitt perspektiv som muslim, finns ungefär 90 procent som förenar oss människor och högst 10 procent som skiljer oss åt. Det är bara det att under 90 procent av tiden tenderar vi att fokusera på de 10 procent som skiljer oss åt i stället för att se till det som förenar. Vad detta samarbete är ett exempel på är vad som händer när vi plötsligt använder 90 procent av vår tid åt det som faktiskt för oss samman.

Om samarbetet mellan Stockholm moské, Islamic Relief och Katarina kyrka är en inspirerande framgångssaga så har den senaste tidens flyktingströmmar också bidragit till en stark och ibland hätsk debatt om civilsamhällets ansvar och roll. Det har riktats kritik mot att kommuner, stat och myndigheter inte gjort tillräckligt mycket och att civilsamhället fått bära ett orimligt tungt lass. När jag frågar Abdallah om vilken civilsamhällets roll bör vara är hans svar kluvet.

– Civilsamhället har såklart ett jättestort ansvar. Det är självklart att till exempel Migrationsverket inte kan hantera alltsammans på egen hand och att civilsamhället har ett ansvar att hjälpa när staten inte räcker till. Migrationsverket var berett på kanske hälften så många flyktingar i år än vad som nu blev fallet och då finns inte resurserna för att hantera situationen. Detta samtidigt som byråkrati, lagar och regler många gånger hindrar det offentliga från att agera snabbt. I dessa lägen är det fantastiskt att vi har civilsamhället.

– I längden är det dock viktigt att det finns en statlig samordning och struktur för flyktingmottagandet som kan garantera ett långsiktigt och hållbart mottagande. Framför allt är det viktigt att staten ger frivilligorganisationer det stöd de behöver när det offentliga inte har möjlighet att lösa situationen eller är tillräckligt snabba. Här måste vi få en förändrad lagstiftning som ger större handlingsutrymme och flexibilitet.

Att staten behöver bli mer effektiv i sitt stöd är något Abdallah återkommer till flera gånger under samtalets gång. Att våga stödja en mångfald av organisationer är en förutsättning. I arbetet med att ta emot flyktingar påpekar Abdallah hur viktigt det är med en mångfald organisationer och människor, som med olika kompetenser och bakgrund gör insatserna mer effektiva. På Stockholm central har Islamic Relief bidragit med sitt stora språkliga och kulturella kapital.

– Våra anställda har breda språkkunskaper – 12 språk totalt – och ofta god kännedom om de nyanländas olika erfarenheter och kulturella bakgrund vilket har underlättat arbetet. Framför allt har det haft stor betydelse för dem som kommer, som till 80-90 procent är muslimer och som ofta delar samma kultur som många i vår personal eller bland våra volontärer. Att mötas av människor som pratar samma språk och som förstår din bakgrund inger trygghet och förtroende.

Abdallah är inte ensam om att se fördelarna med en stor mångfald i flyktingmottagandet. Gunilla Wahlbom, rådgivare på Röda Korset och aktiv i mottagandet på centralstationen i Göteborg – där Islamic Relief också finns representerade – ser organisationen som en jättetillgång då deras volontärer kan så pass många språk. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i sin tur lovordar samarbetet mellan Islamic Relief, moskén och Katarina kyrka. I sammanhanget kan jag därför inte låta bli att fundera över det faktum att Islamic Relief aldrig fick ta del av regeringens civilsamhällessatsning på tio miljoner kronor, eller att organisationen inte involverades i öppnandet av transitboendet i Älvsjö. Jag frågar Abdallah om hur han upplevt stödet från det offentliga såhär långt.

– På Islamic Relief har vi inte samma förutsättningar vad gäller till exempel samtal med regering och departement jämfört med många andra. Men jag tror att regeringen i sina satsningar hade kunnat vara mer effektiva om man hade varit mer noggrann med var pengarna hade gjort störst nytta. Jag tror tyvärr att de som får resurser många gånger är de som är bra på att prata om saker och ting och inte alltid de som uträttar det mesta av arbetet.

I andra sammanhang tror Abdallah Salah att organisationens namn och det faktum att Islamic Relief är en organisation med islamiska värderingar kan innebära att människor förhåller sig kritiska eller avvaktande till dem. En erfarenhet som även Omar Mustafa, förbundsrektor på studieförbundet Ibn Rushd, gjort och som Omar beskrivit som ett uttryck för en övergripande, strukturell islamofobi i det svenska samhället. Till exempel ger en enkel Googlesökning på Islamic Relief upphov till en rad träffar om fabricerade kopplingar till muslimsk extremism och terrorism. Abdallah fortsätter.

– Jag tror att vårt namn kan ställa till det ibland. Givetvis är det så att när ett beslut fattas så finns det en mänsklig dimension bakom det, även i byråkratiska eller politiska sammanhang så är det omöjligt att helt och hållet förbise att det finns människor bakom besluten som har föreställningar, värderingar men även fördomar som får betydelse för utfallet. I detta sammanhang är det ett problem att alltför få känner till oss, vilka vi är och vad vi gör.

– Samtidigt behöver denna typ av förståelse växa fram över tid och jag tror tyvärr inte att man kan hoppa över tiden. Men det är synd om det skulle vara så att vi därav går miste om effektiva insatser eller att Islamic Relief, som jag tror skulle kunna göra mycket mer, inte ges möjlighet att bidra med de styrkor och resurser som vi faktiskt besitter.

Middag vid transitboende. Abddallah Salah tillsammans med Armin Sedighi från Afghanistan som spenderat sin andra dag i Sverige.
Middag vid transitboende. Abddallah Salah tillsammans med Armin Sedighi från Afghanistan som spenderat sin andra dag i Sverige. Foto: Rebecka Uhlin
Abdallah är dock inte sen med att påpeka att organisationen nu fått stöd, genom Stockholms stad. Kommunen gick, ett par veckor efter öppnandet av boendet i Älvsjö, in med medel till tre samordnare (en till Stockholms moské, Katarina församling och Islamic Relief respektive) samt till en lokal på Skånegatan. Något som organisationen ser mycket positivt på. Överhuvudtaget pratar Abdallah ogärna om motgångar eller problem, utan poängterar i stället gång på gång vikten av att i tider som dessa se det positiva i det som sker och att driva utvecklingen framåt för ett bättre och starkare samhälle. Abdallah, som själv kom till Sverige för snart 30 år sedan, är övertygad om att förutsättningarna är goda för ett fortsatt gott flyktingmottagande.

– Jag har aldrig tidigare under mina år i Sverige sett så mycket engagemang och en sådan känsla hos det svenska folket och allmänheten. När som helst när vi behövt något, vare sig det varit volontärer, kläder, mat, hygienartiklar eller något annat så har det alltid funnits någon där och bidragit. Det är fantastiskt hur många som är beredda att ge av sin tid, sin kraft och sina pengar i det här landet!

 

Anton Alsander är medarbetare på Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Om Islamic Relief: Islamic Relief är en global välgörenhetsorganisation som bildades 1984 och som arbetar över hela världen för att hjälpa människor i nöd. Genom att arbeta med det lokala samhället genom bistånd och utvecklingsprogram söker organisationen främja ekonomisk och social utveckling. Islamic Relief finns i dag på plats i över 40 länder runt om i världen och har över 100 kontor. Kontoren är juridiskt självständiga och samverkar genom nätverket Islamic Relief Worldwide. I Sverige har organisationen funnits sedan 1992.