Truls Neubeck

Bild på Truls Neubeck

Truls Neubeck arbetar som verksamhetschef på Ideell Arena där han även är aktiv som forskare kring styrelser och innovation. Utifrån ett intresse för det som är viktigt, svårt och roligt har han mångårig erfarenhet av att utveckla samspelet mellan vetenskap oh praktik samt det strategiska ledarskapet inom idéburen och ideell sektor.