Nils Nordung

Nils Nordung hjälper människor, grupper och organisationer att tänka, så att de hittar sina egna vägar till utveckling.

En viktig sådan process handlar om att sätta ord på sina intentioner – den skillnad man vill göra i världen. Efter många års erfarenhet av att stödja arbete med att utforma mål som frigör kreativitet och bidrar till fokusering har Nils samlat sina bästa arbetsverktyg i boken ”Se långt och hitta rätt – om konsten att utforma mål”.

Nils erfarenhet kommer från många olika delar av ideell sektor, men också från offentlig sektor och näringslivet. I ryggsäcken har han – förutom kompetens inom organisations- och verksamhetsutveckling – utbildning i och erfarenhet från teologi, journalistik och kommunikation.

Nils Nordung är verksam i företaget Lyhra kommunikation och förändring.