Malin Lindberg

MALIN LINDBERG är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och har länge forskat om inkluderande former för innovation och organisation i olika samhällssektorer. Hon har bland annat studerat utvecklingen av nytänkande lösningar för lokal och regional utveckling, jämställdhet, arbetslivsinkludering, företagsfrämjande, samt kulturella och kreativa näringar. Hon har särskilt intresserat sig för den idéburna sektorns förnyelseprocesser mot bakgrund av att den sektorn sällan uppmärksammats i traditionell innovationsforskning. Hennes forskning är praktiknära och bedrivs ofta i samverkan mellan akademi och samhälle.