Malin Lindberg

Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar inom den ideella, offentliga och privata sektorn. Hon har särskilt intresserat sig för social innovation i civilsamhället, mot bakgrund av att den sektorn sällan uppmärksammats i traditionell innovationsforskning eller innovationspolitik. Hennes forskning är praktiknära och bedrivs ofta i samverkan mellan akademi och samhälle.