Malin Gawell

Malin Gawell är fil dr och docent i företagsekonomi och har socialt entreprenörskap, socialt företagande och civilsamhället som sitt främsta forskningsintresse. Hon har bland annat skrivit om Aktivisters entreprenörskap och varit en av tre redaktörer till forskarantologierna Samhällets entreprenörer och antologin Social Entrepreneurship and Social Enterprises. Nordic Perspectives. Därutöver har Malin skrivit flera artiklar och bokkapitel i svenska och internationella forskningspublikationer samt rapporter till olika organisationer, myndigheter/departement samt EU.

Texten ovan är hämtat från Södertörns högskola. Läs mer om Malin där.