Johan Groth

Bild på Johan Groth

Johan Groth har lång erfarenhet av uppdrag inom offentlig, privat och ideell sektor. Han har bland annat arbetat på Utbildningsdepartementet, i Riksdagen, på Kungliga Musikhögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Johan har suttit i styrelsen för ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser och aktiebolag.

Han har varit ordförande för Ax – kulturorganisationer i samverkan och Sveriges Film- och Videoförbund samt förbundssekreterare och kanslichef hos Sverok – spelhobbyförbundet. Johan är idag styrelseordförande i EnviroPlanning Västra Götaland AB och Qlok Uppsala AB samt ordförande i Swedish-Japanese Performers Association.

Johan brinner för möten med tydlig struktur där alla får komma till tals och där det är tydligt när mötet diskuterar, yrkar och fattar beslut – ett årsmöte är en demokratifest! Johan arbetar på sitt bolag Groth & Groth AB och är också konsult på Styrelsepost.